Sommerdekk

Holder sommerdekkene dine mål?

For kjøretøyer med en tillatt totalvekt under 3 500 kilo er kravet til mønsterdybde på sommerdekk 1,6 mm. Vår anbefaling er allikevel å skifte når mønsterdybden er under 3 mm. Husk at det skal være minimum mønsterdybde over ¾ av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets. ​​

Bytte-dekk-guide

  • Sørg for at bilen står på et jevnt underlag – unngå grus.
  • Sjekk at håndbrekket er på.
  • Fram med jekken. Pass på at den er plassert riktig.
  • Løsne hjulmutterne/boltene litt før du begynner å jekke.
  • Plasser hjulene i riktig rulleretning. Dette er ofte markert med piler eller merker.
  • Når du skal feste hjulmuttere/boltene, skal de strammes til med oppgitt moment. Dette varierer fra bil til bil, så her er det lurt å sjekke instruksjonsheftet. Om hjulmuttere/bolter strammes for hardt kan disse skades og i verste tilfelle knekke.
  • Etterstram bestandig hjulmutterene/boltene etter å ha kjørt noen mil.

Sjekk dekktrykket

Dekktrykket er viktig med hensyn til kjøresikkerhet, komfort, drivstofforbruk og dekkslitasje. Informasjon om riktig dekktrykk finner du i bilens instruksjonsbok. Ofte kan du også finne bilprodusentens anbefalte lufttrykkstall på nedre del av dørkarmen på førersiden.

Ved mye last i bilen bør trykkes ofte økes noe. Også dette finner du informasjon om i instruksjonsboken. Det er en god regel å sjekke lufttrykket jevnlig, i hvert fall annenhver måned.

Tips!

Vask og kontroller dekkene for skader ved skift. Det kan også være lurt å merke dekkene med «Høyre bak» osv. 

Samle forsikringene dine hos oss

Få inntil 15 % fordelsrabatt