Ønsker at leverandørene våre skal oppfylle bærekraftskrav

På bildet: Nina Torgrimsby, Legal Norge og Odd Magnus Barstad, Head of Claims

I If ønsker vi å ha leverandørene og partnerne våre med på laget for å redusere utslipp. En spørreundersøkelse viser at de fleste partnerne våre mener at de allerede oppfyller bærekraftskravene vi stiller.

If er Nordens største forsikringsselskap og har rundt 5000 partnere og leverandører. Mer enn 4000 av disse leverer tjenester knyttet til kjøretøy og bygninger.  

Bærekraftskravene vi stiller til leverandørene våre er definert i de etiske retningslinjene for leverandører, som vi internt ofte kaller «the Code». De etiske retningslinjene er basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact og dekker følgende bærekraftsområder:  

  • menneskerettigheter 
  • arbeidstakerrettigheter 
  • miljø  
  • antikorrupsjon  

Har evaluert egen innsats  

Vinteren 2022 inviterte vi 900 partnere og leverandører til å delta i en egenevalueringsundersøkelse (SAQ – Self Assessment Questionnaire). Vi ønsket å vite om de jobber i tråd med de etiske retningslinjene våre. Partnerne våre svarte på spørsmål om hvordan de arbeider for å minimere avfall, hvordan de oppbevarer kjemikalier og farlige stoffer, om de har egne bærekraftsansvarlige, om de har skriftlige retningslinjer for bærekraft og hvor stor andel av de ansatte som er midlertidig ansatt, for å nevne noe.  

– Vi bruker due diligence-rutiner (*selskapsgjennomgang) til å følge opp de etiske retningslinjene. Vi vil sikre at de etiske retningslinjene våre blir forstått og implementert i partnernes og leverandørenes strategier og daglige virksomhet, sier Odd Magnus Barstad, Head of Claims og medlem av Ifs Business Management Group.  

– Vi ønsker å ha oversikt, og vi vil sikre at vi har felles forståelse og arbeidsmåte. Spørreskjemaene var et naturlig sted å starte for å få innsikt og oversikt over situasjonen.  

Odd Magnus Barstad, Head of Claims
63prosent av respondentene havner I “grønn kategori». Det betyr at de oppfyller alle kravene i de etiske retningslinjene våre.

Med håp om å bidra til en bærekraftig endring

Halvparten av de 900 SAQ-respondentene gjennomførte hele undersøkelsen. Hvis vi inkluderer svar fra respondentene som ikke fullførte, havnet 63 prosent av respondentene i «grønn» kategori, som betyr at de oppfyller alle kravene i de etiske retningslinjene våre.  

– Dette er første gang vi har sendt ut en slik undersøkelse. Svarene gir en god indikasjon på arbeidet med bærekraft og etiske forhold i verdikjeden, forklarer Barstad.  

– Noen av leverandørene har gitt svar som plasserer dem i den «røde» kategorien. Disse svarene kan være basert på misforståelser eller mangler som vi vil nærmere på. Vi fortsetter å fokusere på svar der leverandøren ikke har oppfylt kravene våre, og vi kan revurdere om vi skal samarbeide med leverandøren i fremtiden.  

Noen skritt foran Åpenhetsloven  

I juli 2022 trådte den nye Åpenhetsloven i kraft i Norge. Loven er basert på de internasjonale prinsippene for ansvarlig virksomhet fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) og FN. Åpenhetsloven krever at store selskaper som If sikrer at leverandørene overholder menneskerettighetene og har rimelige arbeidsforhold.  

Offentligheten får informasjon om hvordan selskaper håndterer og forholder seg til brudd på dette.  

Nina H. Torgrimsby, advokat i If

– Mer enn 97 prosent av de nordiske leverandørene våre har signert de etiske retningslinjene for leverandører, og fordi vi allerede har inkludert retningslinjene i avtalene våre, ligger vi noen skritt foran Åpenhetsloven, spesielt innenfor Claims og Group Services, der vi har svært god og tett oppfølging av leverandører og strukturert rapportering, sier Nina H. Torgrimsby, som er advokat hos If.  

– Nå skal vi overføre dette til hele If. Vi skal også fortsette å jobbe med due diligence-prosessen og opplæringen av de ansatte som har et spesielt ansvar for bærekraft, sier hun.  

– Med mer enn 4000 leverandører for reparasjoner av kjøretøy og eiendommer kan vi skape en bærekraftig endring hvis vi peker partnerne våre i riktig retning!