If avslutter samarbeid med kunder som ikke følger ESG-krav til bærekraft

I 2021 ble bærekraft del av forsikringsvilkårene våre for bedriftskunder. If sier også farvel til kunder som ikke følger prinsipper for god, bærekraftig atferd. I etterkant har flere bedrifter styrket arbeidet sitt med bærekraftsmål.

Siden slutten av 2021 har nesten 700 av Nordens største forsikringsselskaps største bedriftskunder blitt vurdert for å sikre at de overholder forpliktelsene som definert i FNs Global Compact om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

– Rundt 3% av kundene som er vurdert, oppfyller ikke disse kravene ennå. Men de aller fleste er flinke. Vi er i dialog med de få selskapene som har utfordringer, forklarer Kristine Birk Wagner, som er Head of Underwriting Industrial.  

If tok bærekraft inn i forsikringsvilkårene høsten 2021 for både nye og eksisterende bedriftskunder. Målet er å påvirke kundene til å drive mer bærekraftig og til å styrke fokuset på bærekraft hvis undersøkelsene viser at det er nødvendig. Basert på resultatene av vurderingen kan If også peke på konkrete områder der bedriftene bør gjøre endringer. 

Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting at If Industrial

Forbedringer og avskjeder

Kristine Birk Wagner forklarer at markedet har tatt bedre imot initiativet enn If forventet.  

– Vi opplever bred oppslutning om at vi har integrert bærekraft i vilkårene våre, både på sektornivå og når vi snakker med kundene. Kundene våre godtar at det stilles krav, og de fleste er positive, sier hun.  

677bedriftskunder har blitt ESG-screenet

Siden oppstarten høsten 2021 har 677 bedriftskunder fått en ESG-vurdering.  

  • Totalt 19 saker har blitt sendt videre for en grundigere gjennomgang i et eget ESG-vurderingsteam. 
  • Fem kunder forbedret ESG-vurderingen sin.  
  • Én bedrift har fått betinget godkjenning. 
  • To kunder vil ikke få muligheten til å fornye forsikringene sine ved neste forfall med mindre de forbedrer ESG-vurderingen sin.  

De berørte bedriftene kommer fra en rekke bransjer, for eksempel telekommunikasjon, sikkerhet, energi og teknologi.  

Nødvendig effekt

Ifs CEO Morten Thorsrud sier følgende om bakgrunnen for endringen:  

– Vi mener at vi alle er en del av løsningen verden trenger. Vi bruker posisjonen og kompetansen vår til å hjelpe kundene våre, og om nødvendig dytter vi gjerne kundene i retning en mer bærekraftig strategi og virksomhet, sier han.  

– Vi tar deltakelsen vår i FNs Global Compact på alvor, og vi arbeider aktivt for å implementere menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon i alt vi driver med.   

Samlet sett er If svært fornøyd med utviklingen og holdningen blant kundene på observasjonslisten.  

If's Group CEO Morten Thorsrud

Det var nettopp dette vi ønsker å oppnå ved å legge bærekraft inn i vilkårene våre.

Kristine Birk Wagner