Egenandelskonto

Med egenandelskontoen kan du redusere eller slippe å betale egenandelen ved skade. Hvis du er If Pluss-kunde og har bil-, hus- eller innboforsikring, oppretter vi en slik konto for deg helt automatisk.

Slik fungerer Egenandelskontoen

  • For hver bil-, hus eller innboforsikring får du 200 kroner per år overført til din egenandelskonto – forutsatt at du er If Pluss-kunde og ikke har skader på forsikringen. Skulle du få skader på en av disse forsikringene vil du ikke opparbeide deg noe beløp for denne forsikringen det året du får skaden. For hver av de øvrige skadefrie forsikringene vil du fortsatt opparbeide 200 kroner.
  • Ved skade kan du selv velge om egenandelen helt eller delvis skal dekkes med uttak fra Egenandelskontoen. Veihjelpskade er unntatt.
  • Maksimalt beløp på Egenandelskontoen er 4 000 kroner.

Nytt fordelsprogram​

If Pluss ble 12. mars erstattet av vårt nye If fordelsprogram. Du fortsetter som If Pluss-kunde fram til fornyelse, deretter kan du bli overført til vårt nye fordelsprogram. I den forbindelse erstattes Egenandelskonto av Egenandelsfordel.