Spørsmål og svar om helseerklæring

Hvem skal fylle ut helseerklæringen?

Svar: 

Barneforsikring
Den som eier forsikringen, dvs. forsikringstaker, skal fylle ut og signere helseerklæringen. Forsikringstaker må være barnets foreldre/verge og ha daglig omsorg for barnet.​ 

Livsforsikring og Uføreforsikring
Den som er forsikret skal fylle ut og signere helseerklæringen. For "Uførhet utvalgte sykdommer og skader" hvor forsikrede er mellom 15 og 18 år,  må foreldre/foresatte skrive under sammen med den forsikrede. Hvis flere skal signere, må helseerklæringen fylles ut på papir. Kontakt oss på telefon 02400 for å få tilsendt papirskjema. 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke vet svaret på spørsmålene?

Svar: ​

Du kan sjekke detaljer hos legen din, men det er ikke nødvendig å oppsøke lege i forbindelse med utfylling av erklæringen. Det er heller ikke er nødvendig med svært detaljerte opplysninger. Hvis du for eksempel har en sykdom som du går til jevnlig kontroll for, trenger du kun å oppgi tidspunkt for siste kontroll. Har du vært på sykehus eller legekontor, er det tilstrekkelig å oppgi navnet på behandlingsstedet. Du trenger ikke å oppgi navnet på legen som behandlet deg.

Hva er konsekvensene av å gi uriktige eller mangelfulle opplysninger?

Svar:

Hvis opplysningene dine er uriktige eller svært mangelfulle, kan forsikringen være ugyldig. Merk spesielt at ved krav om erstatning, vil vi sjekke om opplysningene du ga ved inngåelse av avtalen var korrekte.

Kan jeg nektes forsikring hvis jeg har en sykdom?

Svar: ​

Totalt avslag på forsikringen er sjelden, men det forekommer. Det er mer vanlig at du får forbehold om den aktuelle sykdommen eller et tillegg i prisen. 

Hva med sykdommer jeg har hatt tidligere?

Svar:

Sykdommer du har hatt tidligere kan ha innvirkning på forsikringen. Sykdom du ikke har økt risiko for å få igjen, eller få komplikasjoner eller følgetilstander av, har ingen betydning. I andre tilfeller kan du få forbehold om den aktuelle sykdommen, slik som reservasjon eller et tillegg i prisen. Avslag kan også forekomme.

Hvordan ser jeg at helseerklæringen er sendt inn

​Svar:

​Når du har fylt ut helseskjemaet må du bekrefte og signere."Bekreft-knappen" finner du ved å scrolle så du kommer helt nederst på helseerklæringsskjemaet. Etter at du har trykket "bekreft" må du signere ved hjelp av din BankID.

Først når dette er gjort, vil du få en bekreftelse på at skjemaet er sendt inn. 

Se illustrasjon: 

Illustrasjon.jpg

 

Kommer dere til å kontakte legen min?

Svar:

Vi kommer bare til å kontakte legen din hvis det er noe vi er usikre på. Når du skriver under på helseerklæringen, gir du oss samtidig lov til å hente inn opplysninger vi trenger for å vurdere saken ferdig.