Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøp av forsikring

Angrerett gjelder for deg som har kjøpt forsikring ved fjernsalg, for eksempel på nett, e-post eller telefon. Unntaket er forsikringsavtaler med kortere varighet enn 1 måned.

Angrefrist

Melding om bruk av angrerett må gis innen utløpet av angrefristen:

  • Angrefrist ved kjøp av skadeforsikring er 14 dager etter at avtalen er inngått.
  • Angrefrist ved kjøp av personforsikring er 30 dager fra du har fått vite resultatet av helsevurderingen.

Ved angring på kjøp av bilf​​orsikring må det bekreftes at skilter er innlevert eller at bilen er forsikret i nytt selskap.

Hvordan angre

For å bruke angreretten benytter du skjema for angrerett som sendes alle kunder i fjernsalgstilfeller. Du kan også kontakte oss per post eller e-post.

Hvordan du forholder deg til fakturaen hvis du angrer

  • Angrer du etter at du har betalt, vil du bli tilbakebetalt det du har betalt for mye i premie.
  • Angrer du før forsikringen forfaller til betaling så lar du være å betale fakturaen. Vi vil sende deg en ny faktura med korrekt sum i forhold til hva forsikringen har kostet fram til angredato.

Du finner lov om angrerett her​

Last ned skjema for angrerett (PDF)​