Reiseforsikring

Sjekk pris på noen få sekunder!

Se din pris på reiseforsikring
Europeiske reiseforsikring
 1. Helårs reiseforsikring

Europeiske Reiseforsikring er en del av If. Med en reiseforsikring hos oss kan du føle deg trygg


 • Vi er der du er

  Vi har et eksklusivt samarbeid med Sjømannskirken.

 • Alltid åpen alarmsentral

  Du møter ansatte som snakker både det lokale språket og skandinavisk.

 • Verdensomspennende nettverk

  Eget feltteam med leger, psykiatere og sykepleiere som rykker ut i katastrofesituasjoner.

Dekning Helårsforsikring Helårsforsikring Super reise
Reiseperiode antall dager
45 60
Avbestillingsforsikring enkeltperson​
40 000 80 000
Avbestillingsforsikring familie​
100 000 160 000
Reisegods/bagasje per person
30 000 60 000
Reisegods/bagasje for familie
60 000 120 000
Dekker egenandel ved skade på leiebil​
-- 8 000
Dekker barnebarn/oldebarn som er med på reisen​
-- Ja​
Supergaranti ved overgang fra annet selskap -- Ja​

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i ditt forrige selskap, når du flytter forsikringene til oss.​

Europeiske Helsetelefon - medisinske råd på reise​
Ja Ja
Detaljert hva helårs reiseforsikring dekker
Supergaranti

Med helårs Super reise får du ​Supergaranti. Det innebærer at dersom ditt skadetilfelle ikke erstattes etter våre vilkår, men du kan vise til at ditt forrige forsikringsselskap ville ha erstattet - erstatter vi det også.​​

Avbestilling

Dekker avbestillingskostnader på inntil 40 000 kroner per person (inntil 100 000 kroner for familie) når reisen må avlyses grunnet akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i boligen din, forretning eller kontor. Super reise dekker avbestillingskostnader på inntil 80 000 kroner per person og inntil 160 000 kroner for familie.

Forsinkelse

Omfatter overnattingsutgifter inntil 1 500 kroner per person - inntil 4 000 kroner for familie, når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av tekniske feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport. Ved innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport, erstattes inntil 20 000 kroner per person - inntil 50 000 kroner for familie, og inntil 1 500 kroner per person - inntil kr 4000 for familie for overnatting. Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise inntil 3 000 kroner per person ved privatreise og inntil 6 000 kroner ved tjenestereise. Super reise dekker overnatting med inntil 2 500 kroner per person og inntil 6 000 kroner for familie.

Reisegods

Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil 30 000 kroner per person (inntil 60 000 kroner for familie). Forsikringen gjelder personlig reisegods. Penger erstattes med inntil 3 000 kroner, pass og billetter med inntil 10 000 kroner, verdigjenstander med inntil 15 000 kroner per person (20 000 for familie) og øvrige enkeltgjenstander med inntil 10 000 kroner per skadetilfelle. Forsikringssummen kan forhøyes. Super reise dekker tap eller skader på reisegods/bagasje med inntil 60 000 kroner per person og inntil 120 000 kroner for familie.

Reisesyke

Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Ulykke

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade hjemme i Norge eller på reisen. For voksne inntil 300 000 kroner ved død/invaliditet. For barn 50 000 kroner ved død og inntil 500 000 kroner ved invaliditet. Etter fylte 70 år bortfaller dekningen ved invaliditet/død, men behandlingsutgifter erstattes med inntil 5 000 kroner per skadetilfelle. Super reise dekker 100 000 ved barns død.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land. Inntil 10 000 000 kroner. Super reise dekker inntil 15 000 000 kroner.

Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes. Inntil 20 000 kroner. Super reise dekker inntil 60 000 kroner.

Kjæledyr på reise

Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil 1 000 kroner per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringstaker. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.


HELÅRSforsikring

Du er sikret på små og store reiser i hele verden gjennom hele året. Med et vanlig norsk reisemønster er dette den mest lønnsomme forsikringen.

Helårsforsikring Super reise - utvidet dekning

Skal du på reiser med lengre varighet, ha med deg mye bagasje, og/eller leie bil på reisen, anbefaler vi at du utvider helårsforsikringen med Super reise.

Har du allerede en helårs reiseforsikring du vil oppgradere til Super? Ring oss på 02400.Supergaranti

Hjelp uansett hvor du er i verden

Europeiske har egen alarmsentral som er spesialisert på reiseskader. Alarmsentralen styrer operasjonene i samarbeid med Europeiskes verdensomspennende nettverk. Nettverket består av egne servicekontorer med medarbeidere som snakker skandinavisk. I dette nettverket inngår også Sjømannskirkens utenriksstasjoner. Uansett hvor du er, er Europeiske aldri langt unna! Europeiske har egen oppdatert database med oversikt over mer enn 60 000 medisinske tilbydere verden over. Kvalitetssikret hjelp kan være avgjørende i en alvorlig situasjon.

Last ned Europeiske App

Med Europeiske App har du alltid tilgang til Europeiskes Alarmsentral og verdensomspennende hjelpeapparat på reisen.

Last ned fra App Store til iPhone

Last ned fra Google Play til Android​​​​

Europeiske Helsetelefon – 24 timer i døgnet

Har du reiseforsikring i Europeiske har du eksklusiv tilgang til Helsetelefonen 24 timer i døgnet når du er på reise. Her kan du snakke med erfarne sykepleiere som også kan gi deg medisinske råd før avreise. De kan svare på spørsmål knyttet til kroniske sykdommer, og hvilke konsekvenser disse har for reiseforsikringen.

Telefon + 47 21 49 50 00, valg 2

Råd og tips

Hva du bør huske på før du reiser

Det er mye å huske på når du drar på tur. I tillegg til å få med alt i bagasjen er det ofte noen ting du bør sjekke, noen dokumenter som må bestilles og regler som må følges.

Råd og tips før reisen

Reisetips når du er vel underveis

Når vi beveger oss utenfor landegrensene kan vi møte mange ulike kulturer, ulike tilstander og andre forhold enn vi er vant til. Det er viktig å ta forholdsregler så ferien blir så hyggelig som mulig. Enkle tiltak kan holde deg trygt unna både reisesyke, stjålne lommebøker og skader.

Råd og tips underveis

Vel hjemme, hva nå?

Ble du frastjålet noe, eller mistet du noe under reisen? Det finnes håp om å få eiendeler tilbake igjen.

Råd og tips etter reisen

Vilkår

Flere detaljer om reiseforsikring finner du i vilkårene

​Forsikringen forutsetter at du er medlem av norsk folketrygd, har fast bostedsadresse registrert i folkeregisteret i Norge og at forsikringen er kjøpt før reisen starter fra Norge​​. ​​

Samle forsikringene dine hos oss

Velg forsikringen du vil vite mer om
 1. Helårs reiseforsikring