Ifs miljøarbeid

Virksomheten til forsikringsselskaper som If påvirker generelt sett miljøet lite. Men som storkunde kan vi indirekte forbedre miljø og arbeidsprosesser hos våre leverandører. Som leverandør kan vi bidra til lavere virksomhets- og skadekostnader hos våre egne kunder.
Fordi If er et stort og ledende forsikringsselskap har vi stor mulighet til å påvirke andre gjennom forsikringsproduktene vi tilbyr og ved å stille krav til våre forretningspartnere. Uansett bransje må alle virksomheter dessuten ta sin del av ansvaret. Vi tar ansvar innad og utad på vegne av forsikringsbransjen. Blant annet gjør vi våre miljøsynspunkter gjeldende i samfunnsdebatter.

Kontakt

Har du spørsmål om vårt miljøarbeid?

Kontakt Ole Evensen, telefon +47 934 03 546, eller på e-post

Forebygging av miljøskader

Krav til leverandører

Miljømål og miljøpolitikk

Klimapåvirkning

Våre miljøinitiativer