If Academy

Som ansatt hos oss kan du utdanne deg ved If Academy! Dette er opplæringsavdelingen vår. If Academy engasjerer både interne og eksterne lærekrefter for å være helt ajour innenfor bransjens forskning og utvikling.
If Academy har et bredt opplæringstilbud, inkludert tradisjonell og e-basert opplæring, individuell coaching, mentorskap og aktiv innlæring via tildelte arbeidsoppgaver i ulike sammenhenger. Opplæringen gir oss nye muligheter, bedre kvalitet, større effektivitet og bedre prestasjoner.

Vår visjon

If Academy – vi utfordrer deg til å vise hva du kan!

Vårt ansvar

If Academy har ansvaret for alle kompetanseutviklingsaktiviteter i If. Dette skal garantere tilgjengelighet, høy kvalitet og et tilpasset utvalg for våre interne og eksterne interessenter.