Forretningsområde Bedrift

If er markedsledende i Norden innen forsikringer til bedrifter. Kundene er små- og mellomstore foretak med opp til 500 ansatte.

Forretningsområdet Bedrift har virksomhet i Sverige, Finland, Norge og Danmark. Totalt har forretningsområdet rundt 330 000 kunder og utgjør 30 prosent av Ifs totale premieinntekt.

Standardløsninger og spesialpakker

Flesteparten av kundene består av små foretak som ber om standardiserte løsninger. For større foretak tilbyr vi individuelt tilpassede forsikringer og rådgivning. Forretningsområdet Bedrift tilbyr skadeforsikringer innen eiendom, ansvar, motor, personal, helse og transport.

Ivar Martinsen

Lønnsomme løsninger for risikobevisste foretak

Felles for alle kundene er at de får tilbud om fleksible og lønnsomme forsikringsløsninger for risikobevisste foretak i Norden, med et sterkt engasjement og fokus på hvert enkelt foretak og deres behov.

"Vi forsikrer ikke bare foretak i hele Norden, men også foretakenes aller viktigste ressurs:

Menneskene som jobber der. Sammen skaper vi de beste og mest fleksible forsikringsløsningene for hver enkelt bedrift.”

Ivar Martinsen, konserndirektør for forretningsområde Bedrift.

Les om vår bedriftsforsikring