Forebyggende brannkurs med slokkeøvelser

Slokkekurs med fokus på elektriske brannårsaker og riktig bruk av håndslokkere. For ledere og ansatte i bedrifter.

Kursbeskrivelse

Slokkekurs med fokus på elektriske brannårsaker og riktig bruk av håndslokkere.

Målgruppe

Ledere og ansatte i bedriften.

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha grunnleggende kunnskap om elektriske brannårsaker og riktig bruk av håndslokkere.

Varighet

Tre timer

Kursinnhold

  • Hvordan forebygge elektriske brannårsaker
  • Brannteori i praksis og hvorfor branner oppstår
  • Slokkeøvelse

Deltakelse

Antall deltakere etter nærmere avtale.