Kurs - Brannvernlederen i praksis

En praktisk kunnskapsløype for brannvernledere der deltakerne får kombinert teoriundervisningen med virkelige brannscenarier og øvelser.

Kursbeskrivelse

Har du arbeidsoppgaver rettet mot brannsikkerheten eller er brannvernleder i bygg definert som ”særskilt brannobjekt”, trenger du brannfaglig kunnskap. Dag en benyttes til teoretisk innføring i brannvernlederens ansvarsområde, mens dag to er viet til praktiske demonstrasjoner og øvelser.

Krav til kompetanse

Brannvernleder skal ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen, de branntekniske installasjoner som for eksempel brannalarm og sprinkleranlegg, og de organisatoriske forhold i brannobjektet som for eksempel hvem gjør hva? Den enkelte bedrift må dessuten kunne dokumentere at iverksatte tiltak virker som forutsatt.

Praktisk kunnskap

If Sikkerhetssenter har utviklet en praktisk kunnskapsløype for brannvernledere. Vi vet at brannfaglig teori huskes best når den knyttes til praktisk handling og erfaring. Derfor er kunnskapsløypen lagt opp slik at deltakerne får kombinert teoriundervisningen med virkelige brannscenarier og øvelser.

Målgruppe

Brannvernledere, HMS-ansvarlige, driftsansvarlige,bedriftsledere, byggeier, eiendomsforvaltere og andre med oppgaver rettet mot brannsikkerhet.

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha de kvalifikasjonene som
er nødvendig for å kunne ivareta og videreutvikle det brannforebyggende arbeidet i bedriften.

Varighet

To dager.

Kursinnhold

  • Forskrifter om forebygging og forsikringsvilkår
  • Brannvernlederens rolle og oppgaver
  • Branntekniske tiltak, branndokumentasjon og
    risikokartlegging
  • Branntest: Hvordan virker de ulike branntekniske
    installasjonene?
  • Brannteori i praksis samt slokkeøvelser
  • Branninstruksen i praksis og evakuering fra røykfylte rom

Opplæringen kan også tilpasses den enkelte bedrift.

Kursmateriell

Utdrag fra forelesningene og forskrift om forebygging.​