HUSDYRFORSIKRING - FORSIKRING AV DYR I LANDBRUKET

Har du forsikret landbruket ditt hos oss, forsikrer vi også besetninger av storfe, gris, sau, geit og fjørfe. Vi forsikrer også hunder og hester, samt enkeltindivid av storfe.

Du kan velge mellom tre forsikringsalternativer, og for hund og hest kan du også velge å forsikre veterinærutgifter.


Innhold i husdyrforsikring Brann, ulykke og sykdom Brann og ulykke Brann
Kasting, dødfødsel, tidligdød avkom

   
Sykdom

   
Tyveri/blitt borte

 
Ulykke

 
Naturskade

Brann