If Sikkerhetssenter - kurs innen skadeforebyggende virksomhet og hms

Velkommen til If Sikkerhetssenter!

Vi er et kompetansesenter innenfor skadeforebyggende arbeid og tar et viktig samfunnsmessig ansvar innen sikkerhet og trygghet. Hensikten er å hindre personskader, redde liv og minimalisere tap av verdier.

Om oss

Planlagte kurs med ledige plasser

Les om kursene og send inn påmeldingsskjema hvis du vil melde deg på.
Varme arbeider 
9. januar, 6. februar, 2. mars, 3. april, 2. mai, 1. juni, 14. august, 18. september, 16.oktober, 13. november, 18. desember.
Førstehjelp, brann og sikkerhet
10. februar.
Brannvernlederens rolle
14 - 15 februar.
Industrivern grunnopplæring
21 - 22 februar.
Røykdykking grunnkurs
7 - 9 mars.
Vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg
7 - 9 februar, 9 - 11 mai, 29 - 31 august, 6 - 8 november.
Grunnleggende innsatslederkurs
28 - 29 mars.

Finn veien til If Sikkerhetssenter

Finn veien til oss

If Sikkerhetssenter
Skjellfossveien 46
1827 Hobøl 

 

If Sikkerhetssenter smarbeider med en rekke seriøse leverandører innen hms og brannforebyggende arbeid

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med en rekke høyt kvalifiserte og seriøse leverandører av trygghet og sikkerhet.

Våre samarbeidspartnere

If Sikkerhetssenter - Brannteater, kurs innen hms og brannforebyggende arbeid

Våre fasiliteter

Helt fra starten har vi bygget og tilrettelagt senteret for skade-forebyggende læring og trening.

Se våre unike fasiliteter