Kurs for verneombud - verneombud kurs


Kurs for verneombud i bedriften gjennomføres som en kombinasjon av teori, branndemonstrasjoner og oppgaver om temaer som branndokumentasjoner og risikovurderinger, samt realistiske slokke- og evakueringsøvelser.

Send inn kursforespørsel hvis du vil vite mer om verneombudkurs.

Påmeldingsskjema Send meg info

Verneombudkurs - kurs for verneombud

Med gjennomført verneombudkurs er målet at deltakerne skal ha nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner for å ivareta og videreutvikle virksomhetens brannforebyggende arbeid.

  Målgruppe

  Dette er et kurs for verneombud i bedriften.

  Gjennomføring

  • Åpne kurs med deltakere fra ulike bedrifter
  • Bedriftstilpassede/lukkede kurs

  Varighet

  To dager.

  Påmelding til verneombudkurs - kurs for verneombud

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

  Verneombudkurs - gjennomføring og kursinnhold

  • Branntekniske lover og gjeldende forskrifter
  • Forsikringsselskapenes krav i sikkerhetsforskrifter
  • Eiers og brukers plikter og roller vedr. brannsikkerhet
  • Branndokumentasjon med struktur, innhold og
   eksempler på de vanligste forholdene
  • Risikokartlegging i egen virksomhet; hva er risiko,
   hvordan kartlegge og hvordan behandle risiko
  • Brannteori i praksis med realistiske demonstrasjoner

  Verneombudkurs - kurs for verneombud i bedriften

  If Sikkerhetssenter i Ringvoll er Ifs eget skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter. Med over en og en halv million skadeoppgjør hvert år har If god kunnskap om hvorfor og hvordan skader oppstår, og hvordan unngå dem.

  Kursinnhold verneombudkurs

  Kurset er for brannvernleder, verneombud og ansvarlig for brannsikkerheten i bedriften og gjennomføres som en kombinasjon av teori, branndemonstrasjoner og oppgaver om temaer som branndokumentasjon og risikovurdering, samt realistiske slokke- og evakueringsøvelser.

  Etter endt kurs for verneombud, skal deltakerne ha nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner for å kunne ivareta og videreutvikle virksomhetens brannforebyggende oppgaver. For den som er ny i rollen som brannvernleder vil kurset gi et godt grunnlag for å komme i gang med det brannforebyggende arbeidet.

  For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

  Prisliste Verneombudkurs - kurs for verneombud

  Prisliste og kursalternativer Pris
  Eget kurs for din bedrift
  Etter avtale
  Deltaker (e) til åpent kurs
  kr  5 100 per deltaker
  Kurs er fritatt for merverdiavgift.

  Ansvarlig for brannsikkerheten (Verneombudkurs) - neste åpne kurs:
     7. - 8. oktober.
    13. - 14. desember.
  Ingår inte