Sprinklerskolen

Våre drevne instruktører har lang erfaring og bakgrunn fra rør- og sprinklerbransjen, samt fra brannvesen. De loser deltakerne trygt igjennom to nyttige og spennende kursdager.

Send meg informasjon

Sprinklerskolen

Kompetanse - Kvalitet - Sikkerhet

Sprinklerskolen er et praktisk, grunnleggende kurs for rørleggere og montører som skal jobbe med ulike typer sprinkleranlegg, i alle typer bygg. Kurset passer også for andre som har behov for praktisk kunnskap om sprinklersystemer.

Sprinklerskolen er et samarbeid mellom If Sikkerhetssenter, Brødrene Dahl og Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd.

Våre drevne instruktører har lang erfaring og bakgrunn fra rør- og sprinklerbransjen, samt fra brannvesen. De loser deltakerne trygt igjennom to nyttige og spennende kursdager.

Kursbeskrivelse

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av noe teori, praktiske oppgaver og demonstrasjoner hvor deltakerne får oppleve forskjellige sprinkleranlegg i reelle brannsituasjoner. I tillegg får deltakerne være med på realistiske øvelser hvor de «kjenner på varmen» og virkelig får prøvd seg.

Deltakerne går gjennom:

  • Hva er et sprinkleranlegg, og hvilke hovedkomponenter inngår i en sprinklerinstallasjon
  • Hvorfor sprinkleranlegg, og de ulike sprinkleranleggenes virkemåte og bruksområder
  • Krav og standarder som gjelder for de som skal jobbe innen sprinklerfaget, og med hovedvekt på det som er viktig for rørleggere og montører
  • Viktigheten av å benytte riktige komponenter på riktig sted, og at arbeidet utføres med høy kvalitet etter gjeldene regler og standarder
  • Realistiske slokkeøvelser
  • Kurset avsluttes med eksamen, og deltakerne får kursbevis

Målgruppe

  • Rørleggere og montører som skal jobbe med sprinkleranlegg
  • Andre som ønsker/trenger praktisk kunnskap om sprinklersystemer

Målsetting

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • Være godt kjent de kravene og standardene som gjelder for montering av sprinkleranlegg, og hvordan de i praksis skal forholde seg til disse
  • Med utgangspunkt i prosjekteringsunderlag og beskrivelser, ha økt kompetanse og gode forutsetninger for å montere sprinkleranlegg med høy kvalitet og fokus på personsikkerhet og redusert risiko for materielle skader

Ha økt trygghet og forståelse for eget arbeid og viktigheten av å melde fra om åpenbare feil og mangler ved mottatte komponenter og arbeidsgrunnlag.

Varighet

Dag 1: Kl. 09.00 – 17.00
Dag 2: Kl. 08.00 – 16.00

Kurset gjennomføres både som åpent og som lukket, bedriftstilpasset kurs.

Annet

Vårt kurssenter har et flott auditorium med tilhørende brannscene, og meget gode fasiliteter for øvelser og demonstrasjoner av ulike sprinkleranlegg ved reelle brannsituasjoner. En variant av kurset kan avtales gjennomført lokalt i egen bedrift.

Kurs spesielt tilpasset din bedrift

Alle bedrifter er unike, og kan ha spesielle behov og utfordringer. Derfor kan vi skreddersy et kurs spesielt tilpasset for din bedrift.

Kursoversikt sprinklerskolen

Prisliste og kursalternativer Pris
Eget kurs for din bedrift
Etter avtale
Pris per deltaker på åpne kurs
kr 8 500
Neste kurs:
23. – 24. juni.
Kurs er fritatt for merverdiavgift

Andre kurs hos oss

Brann og sikkerhet - kurs i brannsikkerhet

Brannsikkerhet med slokkeøvelse på bedriftens eget område

Praktisk innføring i brannsikkerhet (brannvernleder)

Forebyggende brannvernkurs med slokkeøvelser

Brannvern - Førstehjelp, brann og sikkerhet

Grunnkurs fagleder industrivern

Røykdykkerkurs - Grunnopplæring i røykdykking

Industrivernkurs

Industrivernøvelse

Slokke- og evakueringskurs

Arbeid i høyden – fallsikringskurs