Praktisk innføring i brannsikkerhet

Brannvernlederkurs for brannvernleder

Et kurs for brannvernledere og andre med ansvar for brannsikkerhet. Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn fra brannvesen. De loser deltakerne trygt igjennom to nyttige og spennende kursdager.

Er du brannvernleder? Kursbeskrivelse Brannvernlederkurs

Kurset er for brannvernleder i bedriften og gjennomføres som en kombinasjon av teori, branndemonstrasjoner og oppgaver om temaer som branndokumentasjon og risikovurdering – og realistiske slokke- og evakueringsøvelser

Deltakerne går gjennom:

 • Branntekniske lover og gjeldende forskrifter
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging, ny 01.01.2016, med fokus på eiers og brukers plikter og oppgaver
 • Forsikringsselskapenes krav i sikkerhetsforskrifter
 • Eiers og brukers plikter og roller vedrørende brannsikkerhet
 • Branndokumentasjon med struktur, innhold og eksempler på de vanligste forhold som skal dokumenteres, inklusiv rutiner for egenkontroller.
 • Vær forberedt til kommunens tilsyn kommer
 • Risikokartlegging i egen virksomhet, hva er risiko, hvordan kartlegge og hvordan behandle risiko
 • Brannteori i praksis og realistiske demonstrasjoner
 • Hvordan branner oppstår, og de vanligste brannårsakene
 • Praktiske demonstrasjoner som viser hvordan ulike tekniske installasjoner virker ved brann
 • Gjennomgang av slokkeutstyr, slokkemidler og rutiner for kontroll og vedlikehold

Deltakerne får kursbevis som også kan benyttes som HMS-dokumentasjon.

Målgruppe

 • Kurset er ment for alle som har ansvar for- eller som har oppgaver rettet mot brannsikkerhet i bygg
 • Brannvernledere, HMS-ansvarlige, driftsansvarlige, bedriftsledere, byggeiere, eiendomsforvaltere og andre med ansvar for og oppgaver rettet mot brannsikkerhet. Gjerne den som har ansvaret som brannvernleder.

Målsetting

 • Etter endt kurs, skal deltakerne ha nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner for å kunne ivareta og videreutvikle virksomhetens brannforebyggende oppgaver
 • For den som er ny i rollensom brannvernleder vil kurset gi et godt grunnlag for å komme i gang

Varighet

 • 2 dager kl. 09.00 – 15.00
 • Når det gjelder eget kurs tilpasset din bedrift, kan andre tider avtales.

Annet

Vårt kurssenter har bl.a. et flott auditorium med tilhørende brannscene, og meget gode fasiliteter for øvelser.

 • I kantinen sørger vår egen kokk for en deilig lunsjbuffet med både varme og kalde retter
 • En variant av kurset kan avtales gjennomført lokalt i egen bedrift

Kurs spesielt tilpasset din bedrift

 • Alle bedrifter er unike, og kan ha spesielle behov og utfordringer. Derfor kan vi skreddersy et kurs spesielt tilpasset for din bedrift
 • Vi kan også avtale at deltakerne får oppleve en dramatisk bilbrann i vår 100 meter fullskala veitunnel.

Åpne kurs

Åpne kurs har deltakere fra flere forskjellige bedrifter. Vi benytter da et standard program med innhold som erfaringsmessig egner seg for de aller fleste bedrifter. Åpne kurs passer godt for bedrifter som ønsker å melde på enkeltdeltakere eller noen få deltakere til kurs.

Prisliste for kurset Brannvernlederen i praksis

Prisliste og kursalternativer Pris
Eget kurs for din bedrift
Etter avtale
Deltaker (e) til åpent kurs
kr  4 600 per deltaker
Kurs er fritatt for merverdiavgift.
Neste åpne kurs: 14. til 15. januar