Grunnleggende innsatslederkurs

Send inn skjema her hvis du vil ha et tilbud på dette kurset eller hvis du ønsker mer informasjon.

Kurset bygger på forskrift om egenbeskyttelse/industrivern fra 1. januar 2012.

​If Sikkerhetssenter viderefører GIL-kursene slik de tidligere ble gjennomført av NSO (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon).

En kompetent og besluttsom innsatsleder kan bety den store forskjellen når det oppstår en dramatisk situasjon.

Kurset gjennomføres med kombinasjonen teori og praktiske øvelser. Teoridelen tar for seg innsatsleders oppgaver som leder for bedriftens industrivern. Størstedelen av kurset består av praktiske øvelser, hvor deltakerne får øve seg som innsatsleder.

Vi vektlegger ledelse på skadestedet, operativ beredskap, planer, instrukser og stående ordre.

Målgruppe - grunnleggende sikkerhetskurs

Deltakere som skal bli innsatsledere i bedriftens industrivern.

Forkunnskaper

Det er krav om at deltakerne har gjennomført kurs i grunnleggende industrivern.

Målsetting

Målet er at deltakerne etter endt kurs skal ha forutsetninger for å bli kompetente og trygge ledere for industrivern-innsats i egen bedrift, ved brann, ulykke og akutt sykdom.

Varighet

Dette  er et todagerskurs med start kl. 09.00 og slutt kl. 15.00.

prisliste for Grunnleggende innsatslederkurs

Prisliste og kursalternativer Pris
Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter

Prisene gjelder per person som deltar på åpne kurs. Her kan du altså melde på enkeltdeltakere fra din bedrift.
kr  6 800
Neste åpne kurs: 25. til 26. september