Arbeid i høyden - fallsikringskurs


Myndighetene stiller krav om at de som skal utføre «arbeid i høyden» skal ha gjennomført opplæring. Fallsikringskurs bygger på «forskrift om organisering, medvirkning og ledelse» og «forskrift om utøvelse av arbeid».

Fallsikringskurs bygger på forskrift om organisering, medvirkning og ledelse, samt forskrift om utøvelse av arbeid.

Send inn kursforespørsel hvis du vil vite mer om kurset Arbeid i høyden.

Meld på deltakere Kursinformasjon

Arbeid i høyden– fallsikringskurs 4 timer

På fallsikringskurset vektlegger vi at det i tillegg til gjennomført opplæring skal foreligge risikovurdering eller sikker jobbanalyse (SJA) før arbeid i høyden påbegynnes. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av teori og praktiske øvelser, hvor deltakerne også prøver fallsikringsutstyr i praksis.

  Målsetting

  Deltakerne skal etter endt kurs for arbeid i høyden være kjent med kravene som gjelder før arbeid i høyden påbegynner. De skal også være trygge på bruk av riktig metode og fallsikringsutstyr, slik at alvorlige uhell og skader unngås.

  Målgruppe

  Alle som skal utføre arbeid i høyden og hvor det er krav om bruk av fallsikringsutstyr.

  Gjennomføring av fallsikringskurs

  • Åpne kurs med deltakere fra ulike bedrifter
  • Bedriftstilpassede/lukkede kurs

  Kursinnhold - Arbeid i høyden

  • Fallkrefter
  • Riktig valg og bruk av fallsikringsutstyr, med praktisk øvelse for alle deltakerne
  • Fallsikringsutstyr

  Varighet

  Fire timer.

  Mulige tilvalg ved lukkede fallsikringskurs

  • Livreddende førstehjelp, to timer
  • Praktisk slokkeøvelse og sikker håndtering av gass, to timer
  • Ev. bedriftstilpasset tilvalg etter kundens ønsker og behov

  Påmelding til Arbeid i høyden

  Kontakt oss på tlf. 69 92 06 00, eller send e-post til sikkerhetssenteret@if.no.

  Arbeid i høyden – fallsikringskurs

  Når det gjelder fallsikringsutstyr, setter vi fokus på

  • Fallsikringsseler
  • Dempere
  • Fallblokker
  • Valg av metode
  • Krav til forankring
  • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll av utstyret
  • Hengetraume
  • Redningsplan

  Forkunnskaper for kurset Arbeid i høyden

  Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å delta på fallsikringskurs.

  Prisliste for kurset Arbeid i høyden - fallsikringskurs

  Prisliste og kursalternativer Pris Ingår inte
  Eget kurs for din bedrift
  Etter avtale Bestill
  Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter
  kr 1 500 Bestill
  Ved lukkede kurs kan man velge tilvalg som beskrevet over  
  Kr 1 000 per deltaker Ingår inte
  Kurs er fritatt for merverdiavgift.
  Ingår inte Ingår inte