Arbeid i høyden – fallsikringskurs

Kurset bygger på forskrift om organisering, medvirkning og ledelse, samt forskrift om utøvelse av arbeid.

Påmelding Send meg kursinformasjon

Arbeid i høyden – fallsikringskurs

Myndighetene stiller krav om at de som skal utføre «arbeid i høyden» skal ha gjennomført opplæring. Kurset bygger på forskrift om organisering, medvirkning og ledelse, samt forskrift om utøvelse av arbeid.

På kurset vektlegger vi at det i tillegg til gjennomført opplæring, skal foreligge risikovurdering eller sikker jobbanalyse (SJA), før arbeid i høyden påbegynnes.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av teori og praktiske øvelser hvor deltakerne virkelig forsøker seg «i selen».

Emneliste for dagen

 • Fallkrefter
 • Riktig valg og bruk av fallsikringsutstyr, med praktisk øvelse for alle deltakerne

For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften.

Når det gjelder fallsikringsutstyr, setter vi fokus på

 • Fallsikringsseler
 • Dempere
 • Fallblokker
 • Valg av metode
 • Krav til forankring
 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll av utstyret
 • Hengetraume
 • Redningsplan

Målgruppe

Alle som skal utføre arbeid i høyden hvor det er krav om bruk av fallsikringsutstyr.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs være kjent med kravene som gjelder før arbeid i høyden påbegynner. De skal også være trygge på bruk av riktig metode og fallsikringsutstyr, slik at alvorlige uhell og skader unngås.

Forkunnskaper og varighet

Kurset varer i fire timer, og det stilles ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset.

Mulige tilvalg ved lukkede kurs

Livreddende førstehjelp, 2 timer

 • Varslingsrutiner
 • Kutt-, klem- og fallskader
 • Hjerte- og lungeredning (HLR)

Praktisk slokkeøvelse og sikker håndtering av gass, 2 timer

 • Ulike slokkemidler og bruk av håndslokkere
 • Slokking av brann i brennbare væsker
 • Slokking av brann i propan, både i gass- og væskeform
 • Demo med eksplosjon av propanbeholder

Prisliste for kurset Arbeid i høyden

Prisliste og kursalternativer Pris
Eget kurs for din bedrift
Etter avtale Bestill
Deltakere til åpent kurs for flere bedrifter
kr 1 500 Bestill
Ved lukkede kurs kan man velge tilvalg som beskrevet over  
Kr 1 000 per deltaker
Kurs er fritatt for merverdiavgift.