Amcar-forsikring

Medlemmer kan bestille forsikring her:

Ring 72 89 60 00 Send e-post
 1. Amcar
 2. Amcar-veteranbil

Med Amcar forsikring får du en av Norges beste forsikringer for veteranbiler, prisgunstig forsikringsløsning for nyere hobbybiler og en skreddersydd forsikring for ombygde veteranbiler og HotRods.

 • Skreddersydd forsikring

  Gunstig forsikring tilpasset behovene til Amcar-medlemmer

 • God rådgivning

  Entusiastiske Amcar-ansatte hjelper deg med kjøp og endring av forsikringen din.

 • Best på skadebehandling

  Dedikerte skaderådgivere sørger for at du får rask hjelp og riktig skadeoppgjør.


Hva dekker Amcar-forsikringen? Kasko Lagring
Ansvar

Ansvarforsikring dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

Fører- og passasjerulykke

Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Rettshjelp

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av bil.

Her kan du lese mer om rettshjelp.

Brann og naturskader

Vi dekker kostnader til reparasjon av bilen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag.

Du er også dekket hvis bilen din får skader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv.

Tyveri og hærverk

Vi erstatter bilen din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Glasskader

Skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Forsikringen dekker ikke lykter eller speil.

Vannskade under lagring

Vi dekker vannskader på kjøretøyet som følge av vanninntregning i byggningen hvor kjøretøyet lagres.

Fastmontert utstyr og bagasje

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje i bilen for inntil totalt 40 000 kroner.

Skader oppstått under frakt av kjøretøy

Vi dekker skader som oppstår under frakt av kjøretøyet til og fra verksted som følge av at transportmidlet har vært utsatt for utforkjøring, avsporing, akselbrudd eller alvorlig uhell.

Skader oppstått på verksted

Vi dekker skader som oppstår mens kjøretøyet står på verksted i tilfellet brann, tyveri eller hærverk. I tillegg dekkes vannskader på kjøretøyet som følge av vanninntregning på verkstedet.

Veihjelp

Vi hjelper deg dersom du opplever motorstopp eller en annen plutselig hendelse som gjør at du ikke kan kjøre videre. Veihjelp gjelder i hele Europa, og også om du er hjemme.

Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig. Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Med denne dekningen er du sikret mot skader på egen bil som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter bilen, dekker vi kostnadene ved reparasjon. Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over kjøretøyet.

Dersom du overstiger avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen ved skade. Forsikringen dekker ikke maskinskader.

 • Klassikerforsikring

  Forsikring for veteranbiler eldre enn 30 år. Bilen blir automatisk forsikret for inntil 300 000 kr med mulighet for utviddelse.

  Kjøretøy fra 1963 og eldre, har fri kjørelengde. Kjøretøy eldre enn 30 år, men nyere enn 1963, har kjørelengde inntil 8 000 km.

 • Blivende klassiker

  Forsikring for amerikanske hobbybiler nyere enn 30 år. Bilen blir automatisk forsikret for inntil 300 000 kroner, med mulighet for utvidelse.  Kjørelengde inntil 8 000 km.

 • Hot Rod forsikring

  Hot Rod-forsikring gjelder for ombygde hobbybiler eldre enn 30 år.​​ Bilen blir automatisk forsikret for inntil 300 000 kroner, med mulighet for utvidelse. Kjørelengde inntil 8 000 km. 

Som Amcar-medlem får du også gode forsikringer ved lagring og restaurering, og ved transport av bil kjøpt i utlandet. I tillegg får du rabatter på dine private forsikringer.

 1. Amcar
 2. Amcar-veteranbil