Hovedmeny Til innhold

Vilkårsendringer og produktnyheter

I If bedrift foretar vi vilkårsendringer flere ganger i året. Nye vilkår gjelder for kunden i fra første forfall etter vilkårsendring. For reiseforsikring følger vi praksis – beste vilkår gjelder for skader inntruffet etter endring.

Last ned dette dokumentet så ser du alle endringer fra og med september 2017 til og med september 2018.