Man sitter ikke i styret - man arbeider i styret

- Utfordringen med et sameiestyre er at man ofte ikke forstår betydningen og funksjonen det har. Man stiller på generalforsamlingen og blir valgt, og er kanskje ikke klar over alvoret i oppgaven. Styrets arbeid er viktig for å ivareta seksjonseiernes verdier.

Disse kloke ordene kommer fra Børge Nilssen, som er styreleder i Sameiet Buskerudveien 145 i Drammen. 72-åringen kaller seg semipensjonist siden han fremdeles jobber 30 timer i uken, både med egne prosjekter og styrearbeid.

– Sameiet var opprinnelig en papirfabrikk som ble bygget om til 73 unike leiligheter i 2005. Bygningen er fantastisk, med vakker arkitektur og en fasade som er vernet, og her bor alt fra barnefamilier til pensjonister.

Styrearbeid er viktig

Gjennom sitt yrkesaktive liv hadde Børge erfaring fra rådgivning og flere styreverv. Veien var derfor kort til styret i sameiet. Han ble valgt inn i 2013, og har vært styreleder siden 2017.

– Det jeg setter mest pris på er muligheten til å ivareta denne fantastiske bygningen og verdiene den representerer, og å jobbe for oss som bor her. Han trives godt som styreleder, men forteller han at det er stor forskjell på styrer i bedrifter og sameier.

– Utfordringen med et sameiestyre er at man ofte ikke forstår betydningen av det og kanskje ikke har forstått oppgavens alvor. Et styre skal ivareta store verdier på vegne av seksjonseierne.Han trekker også frem at det ofte kan være dårlig kommunikasjon og informasjon fra styret til beboerne, og dessuten manglende systemer for historikk og oppfølging.

De færreste styremedlemmer i sameier og borettslag vet om hvilke plikter og ansvar som følger med et slikt verv

– Til syvende og sist handler det om å ha kontroll på det store bildet. Det er mange detaljer å passe på, og det stilles store forventninger og krav til styret, både fra beboere og myndigheter. De færreste styremedlemmer i sameier og borettslag vet nemlig om hvilke plikter og ansvar som følger med et slikt verv. Da er det godt å ha et dataverktøy som hjelper oss med alt dette - og som i tillegg sparer oss for store summer.

Et godt styreverktøy

For å rydde opp i manglende systemer og rutiner har Sameiet Buskerudveien 145 meldt seg inn i Boalliansen. Boalliansen jobber for at sameier og borettslag skal få en enklere og tryggere styrehverdag - blant annet ved å tilby et styreverktøy, intranett til beboerne og stordriftsfordeler.

Boalliansen har forhandlet ferdig over 40 leverandøravtaler som sameier og borettslag kan bruke – til priser hvert enkelt medlem ikke klarer å få på egenhånd. Dessuten slipper styret å forhandle selv og sparer dermed tid – ingen vil jo bruke mer tid på styrearbeid enn de må.

– Det var det tidligere styret som meldte sameiet inn i Boalliansen, men de brukte dem ikke. Da jeg gikk gjennom avtalen så jeg at dette var svært gunstig for oss.

– Sammen med Boalliansen fant vi ut at sameiet betalte for mye for en del tjenester. Det endte med at vi blant annet, fikk ned prisen både på forsikring, TV og internett. Dermed sparte vi 600.000 kroner vi kunne bruke på bygningstekniske utfordringer. Nå skal vi bli flinkere til å bruke pengene riktig, og få enda bedre løsninger. 

– På hvilken måte har Boalliansen gjort styrehverdagen enklere?

– Nå har vi alt på data. Vi jobber kun elektronisk, og med Boalliansens styreverktøy har vi alt vi trenger for å gjøre en god jobb. Vi har alt på ett oversiktlig sted uansett om det dreier seg om økonomi eller kommunikasjon med beboere og myndigheter. Det er sånn det skal være i 2019!, sier Børge før han legger til:

– Det er andre aktører som gjør mye av det samme, men de deler ikke kunnskapen slik Boalliansen gjør. De er mindre, og samarbeider derfor tettere med medlemmene sine.

Få tenker på at styret forvalter svært store eiendomsverdier, at man er pålagt en rekke krav fra myndighetene, og at medlemmene er personlig, juridisk og økonomisk, ansvarlig for styrets handlinger.

Unikt samarbeid med If

Boalliansen samarbeider tett med If om å tilby en skreddersydd forsikringspakke for borettslag og sameier. Pakken dekker mer enn andre forsikringer for boligselskap og inneholder flere fordeler som er unike for Boalliansens medlemmer.

Dekker både verdier og styrets personlige ansvar

Forsikringspakken dekker både sameiets og borettslagets verdier, men også det personlige økonomiske ansvaret som hvert enkelt styremedlem har. Alle er nok ikke klar over at de er personlig ansvarlig for feil styret gjør - både for beslutninger de tar og for beslutninger de unnlater å ta.

Med en styreansvarsforsikring i ryggen kan styret overlate eventuelle tvister og økonomiske krav til Ifs advokater.

Mer informasjon om fordelene du får gjennom Boalliansen og If

Tips til styremedlemmer

- Du har lang erfaring med å sitte i styrer. Hvilke råd vil du gi andre som styremedlemmer?

  1. Hvis du påtar deg et styreverv, vær bevisst på hva du gjør, hvilke ansvar du har og hvor viktig arbeidet er. Sett av tid!
  2. Vær ryddig og dokumenter alt dere gjør
  3. Kommuniser! Si fra, hold beboerne løpende orientert. Vi har e-post, SMS og internett som gjør at vi kan kommunisere raskt og enkelt med alle – alle vil ha informasjon. Det øker også bevisstheten om jobben styret gjør.

If Services NUF formidler samarbeidet med Boalliansen. If Services NUF er en norsk filial av If Services AB. If Services AB er registrert som en forsikringsformidler for If Skadeförsäkring AB i Sverige. If Services NUF er registrert som en forsikringsagent for If Skadeforsikring NUF i Norge.