Lang erfaring og unik innsikt

Med 10 års innsikt og erfaring med styrearbeid, har vi satt sammen tjenester boligselskapene etterspør.

Vi tilbyr også forretningsførsel gjennom datterselskapet Boalliansen Forvaltning AS.

Raymond Lerskallen - kundeansvarlig

Raymond Lerskallen

Raymond er ansvarlig for alle våre leverandøravtaler.

Svein Inge Nilsen - kundeansvarlig

Svein Inge Nilsen

Svein-Inge besøker 10 styremøter i måneden - og besøker gjerne dere neste gang.

If Services NUF formidler samarbeidet med Boalliansen. If Services NUF er en norsk filial av If Services AB. If Services AB er registrert som en forsikringsformidler for If Skadeförsäkring AB i Sverige. If Services NUF er registrert som en forsikringsagent for If Skadeforsikring NUF i Norge.