Kundene våre

Rundt 250 boligselskaper med til sammen 30.000 boenheter drar nytte av samarbeidet mellom If og Boalliansen. Til sammen har vi mye kunnskap om styrearbeidet som vi gjerne deler med flere. Både store og små boligselskaper har nytte av fordelene og er velkomne som kunder.

Ring meg Be om tilbud

Noen av kundene våre

Vi hører gjerne fra deg

Raymond Lerskallen

Kundeansvarlig
Raymond Lerskallen

Telefon: 95 81 08 54
E-post: raymond@boalliansen.no

Kundeansvarlig
Svein Inge Nilsen

Telefon: 47 34 88 14
E-post: sin@boalliansen.no

If Services NUF formidler samarbeidet med Boalliansen. If Services NUF er en norsk filial av If Services AB. If Services AB er registrert som en forsikringsformidler for If Skadeförsäkring AB i Sverige. If Services NUF er registrert som en forsikringsagent for If Skadeforsikring NUF i Norge.