If og Boalliansen samarbeider

If og Boalliansen har inngått et samarbeid. Det gir deg mange fordeler som styremedlem og beboer. I tillegg til forsikring, får du flere tjenester knyttet til styrearbeidet. Alt tilrettelagt i et digitalt styreverktøy.

Hva får du ut av samarbeidet vårt?

Hold bygningene ved like:

- Sjekk av bygningen når du blir kunde og deretter hvert 4.år
- Rådgivningstelefon til Anticimex
- Rapport med forslag til utbedringer
- Digitalt verktøy for vedlikeholdsplan
- Samordning av vedlikeholdsprosjekter
- Tilgang på 30 drifts- og vedlikeholdsleverandører vi allerede har kvalitetssikret
- Bedre pris på forsikring når styret har utført vedlikehold/ HMS-arbeid

Forsikringen dekker:

- Oppgradering av bygningen etter skade i henhold til påbud fra myndighetene
- Skader på innleide leverandører, under vedlikeholdsarbeid

Spar penger på drift og vedlikehold:

- Oversikt over 30 leverandører på drifts- og vedlikeholdsarbeid
- Tilgang til leverandører vi allerede har kvalitetssikret
- Ferdig forhandlede priser hos leverandørene
- Bedre pris på forsikring når styret har utført vedlikehold eller HMS-arbeid
- Fordeler på strøm, lån, kabel-TV med mer til beboerne
- Stordriftsfordeler ved samkjøring av vedlikeholdsarbeid

Styr økonomien godt og effektivt:

- Mulighet for gjennomgang av økonomien med forslag til besparelser og refinanisering
- Oversikt over 30 leverandører på drift og vedlikeholdsarbeid
- Tilgang til juridisk bistand i ulike saker og opplæring i Styrearbeid (Styreskolen)

Forsikringen dekker:

- Skader beboere får på dugnader
- Kostnader dersom beboere må flytte ut på grunn av skade
- Bedre pris på forsikring når styret har utført vedlikehold/HMS-arbeid
- Ditt personlige økonomiske ansvar hvis styret gjør en feil (Styreansvarsforsikring)

Vær godt forsikret ved uhell:

- God rådgivning med en fast kontaktperson
- Tilgang til skadedyrsrådgivning over telefon med Anticimex
- Tilgang på dokumentasjon for vedlikehold og HMS i styreverktøyet

Forsikringen dekker:

- Vannskader som følge av vanninntrengning i bygningen
- Fjerning av skadedyr i boligene
- Bygningens verdi om den blir totalskadet
- Skader beboer får på dugnader
- Underslag, tyveri eller bedrageri utført av Styremedlem
- Kostnader dersom beboer må flytte ut på grunn av skade
- Oppgradering av bygningen etter skade i hht. påbud fra myndighetene
- Skader innleid tredje part får under vedlikehold

Følg lover, regler og HMS-krav:

- Tilgang til juridisk bistand i ulike saker og opplæring i styrearbeid via "Styreskolen"
- HMS-verktøy skreddersydd for boligselskaper med oversikt over lover, forskrifter og forslag til rutiner
- Individuelt tilpasset økonomistyring med forslag til besparelser

Forsikringen dekker:

- Advokat og motpartens kostnader om styret havner i tvister
- Ditt personlige økonomiske ansvar hvis styret gjør en feil
- Skader beboer får på dugnader
- Fjerning av skadedyr i boligene

Kommunisere og håndtere saker effektivt:

- Oversikt over alle boenheter i boligselskapet
- Enkle verktøy for å opprette møter, skrive referater, merke og arkivere saker
- Oversikt over pågående og tidligere saker i styret
- Egen hjemmeside for boligselskapet
- Årshjul for faste, repeterende oppgaver
- Enkle verktøy for å kommunisere med beboere: e-post, SMS, hjemmeside

Sjekk pris på tjenestene hos Boalliansen

Basis

Gratis*

Gjelder BASIS-produktet fra Boalliansen
Hva gir BASIS deg? Tilgang til leverandøravtaler, HMS-verktøy, digitalt arkiv med mer.


*Gjelder nye kunder i 12 måneder.

Det lønner seg å kjøpe forsikring samtidig.
Ønsker du pris på forsikringen fra If? Da må vi vite litt mer om dere.
Be om forsikringstilbud fra oss.

Pluss

Prisen gjelder PLUSS-produktet fra Boalliansen
Hva gir PLUSS deg? Driftsavtaler, gjennomgang av økonomien, juridisk bistand, HMS-verktøy, styreverktøy med mer.


Det lønner seg å kjøpe forsikring samtidig.
Ønsker du pris på forsikringen fra If? Da må vi vite litt mer om dere.
Be om forsikringstilbud fra oss.

Kom i gang som totalkunde

Det er enkelt å bli totalkunde av If og Boalliansen og dermed få de unike tjenestene. Husk at du alltid kan kontakte oss hvis du har spørsmål.

1

Be om et uforpliktende tilbud fra oss.
Det koster ikke noe. Vi behøver bare litt informasjon om boligselskapet ditt.

2

Du får et tilbud fra If og Boalliansen på e-post. Dette kan du legge frem for de andre styremedlemmene.

3

Vi hjelper dere med å komme i gang med styreverktøyet, og sier opp forsikringsavtalen dere har i dag. Dere legger selv inn informasjonen i styreverktøyet.

4

Du får en fast kontaktperson du kan ringe hos If. Det er enkelt å nå oss, ettersom If og Boalliansen sitter i samme lokaler.

 

Vi hører gjerne fra deg

Raymond Lerskallen

Kundeansvarlig
Raymond Lerskallen

Telefon: 95 81 08 54
E-post: raymond@boalliansen.no

Bjørn Fredrik Nilsen

Assurandør næring
Bjørn Fredrik Nilsen

Telefon: 94 80 86 50
E-post: bjorn.fredrik.nilsen@if.no

Kundeansvarlig
Svein Inge Nilsen

Telefon: 47 34 88 14
E-post: sin@boalliansen.no

Tobias Barhaugen

Assurandør næring
Tobias Barhaugen

Telefon: 95 15 01 61
E-post: tobias.barhaugen@if.no

Assurandør næring
Caspar Hagland

Telefon: 93 88 32 01
E-post: caspar.vinje.hagland@if.no

Hege Sofie Larsen

Bedriftsrådgiver
Hege Sofie Larsen

Telefon: 55 55 01 70

Henrik Berentsen Skar

Bedriftsrådgiver
Henrik Berentsen Skar

Telefon: 55 55 01 71
E-post: henrik.berentsen.skar@if.no