Borettslaget sparer 1,4 millioner - hvert år

Vi som sitter i styrer i borettslag over hele landet gjør en veldig viktig jobb. Men det er litt skummelt å se at ikke alle har forstått alvoret i oppgavene de har tatt på seg. De følger ikke borettslagsloven, men heller følelsene sine, og håper det går bra. Jeg har selv lært mye om ansvar i de årene jeg har sittet i styrer.

Styreformannen i Fossum Terrasse Borettslag, Can Andreassen, er en driftig ung mann på 32 år. I det daglige jobber han som hovedprosjektleder for Roxel Tekniske. Han forteller at han har arbeidet i styret siden 2011.

Borettslaget på Stovner i Oslo består av hele 466 boenheter. Her er det flotte utearealer, leiligheter fra ett til fire rom og det er en hyggelig blanding av unge og eldre beboere. De siste årene har det flyttet inn mange barnefamilier, mens andre har bodd her siden det var nytt i 1969.

På et møte var det snakk om utbygging av det elektriske anlegget. Det ble en diskusjon siden jeg var kritisk til kostnadene, og så ble jeg valgt inn på benkeforslag. Et par år senere ble jeg valgt til styreleder. Årsaken til at jeg ville bli leder var å få få til endringer i borettslaget.

Mye ansvar

Can sier det er veldig mye som er positivt med å arbeide i styret i Fossum Terrasse Borettslag.

Vi har et svært aktivt styre. Oppmøtet på styremøtene er 100 prosent, medlemmene er flinke til å frivillig ta på seg oppgaver og som formann føler jeg at jeg får støtte fra hele styret. Vi får også tilbakemeldinger fra beboerne om at de er fornøyde, og det setter jeg stor pris på.

Jeg ser på det vi gjør som en veldig viktig jobb. I tillegg til vårt eget styre, arbeider jeg også i andre styrer, og jeg merker stor forskjell på ansvaret styrelederne har for oppgavene. Det er litt skummelt at ikke alle har oversikt over hva vervet innebærer – eller ikke forstår alvoret i oppgavene de har tatt på seg.

Et enkelt styreverktøy gir oversikt og trygghet

En av tingene Can har tatt ansvaret for er å melde Fossum Terrasse Borettslag inn i Boalliansen. De jobber for at sameier og borettslag skal få en enklere og tryggere styrehverdag - blant annet ved å tilby et styreverktøy, intranett til beboerne og stordriftsfordeler.

En tredjedel av norske boligselskaper med til sammen 250 000 enheter er allerede medlemmer.

Man betaler ikke for selve medlemskapet, men for tjenestene man får gjennom blant annet styreverktøyet og intranettløsningen, forklarer Can.

Styreverktøyet er til stor hjelp. Da jeg begynte som leder så jeg at vi trengte et verktøy som digitaliserte hverdagen vår, slik at det ble enklere både for oss - og nytt styre når de en gang skal overta. I kalenderen ser alle hva som er gjort – alt fra vedlikehold, til dugnader og fasadevask. Det gir oss en digital styrehåndbok der vi har oversikt over alle driftsavtalene og underleverandører.

Vi sparer også tid på at sakslister og møtereferat ligger direkte i systemet. Vi behøver ikke gjøre noe etterarbeid, siden alt er klart i det møtene er ferdige.

Nå er alt digitalt og på ett sted - vi behøver ikke å lese og lete i gamle permer og papirer. Det er stadig nye lover og regler å forholde seg til, og HMS er noe vi tar svært alvorlig. Mange styrer vet ikke at de kan holdes personlig ansvarlig om noe skulle skje.

Intranettet gjør det raskt og enkelt å informere beboerne hvis vannet skal stenges eller det er andre beskjeder. Istedenfor personlig varsling eller lapp i oppgangen sendes en felles e-post eller SMS.

– Det er stadig nye lover og regler å forholde seg til, og HMS er noe vi tar svært alvorlig. Mange styrer vet ikke at de kan holdes personlig ansvarlig om noe skulle skje.

Sparer 1,4 milloner – hvert år

En annen fordel med å være medlem av Boalliansen er at de har forhandlet ferdig over 40 leverandøravtaler, på alt fra TV, internett, forsikring og håndverkere. Det gjør at vi og andre mindre borettslag oppnår stordriftsfordeler.

Når forhandlingene er unnagjort, kontakter underleverandøren oss. Det sparer oss for både tid og penger.

Vi har benyttet oss av GET-avtale for TV og internett, strømavtale med Fjordkraft, forsikring i If og rammeavtaler for elektro og rør, i tillegg til annet vedlikehold.

Selv har vi hatt en besparelse på 1,4 millioner per år, og da mest på driftsavtaler. I tillegg har digitalisering av styrearbeidet fjernet mange timer – det gjør hverdagen vår enklere.

HMS-jobben er enklere

Can legger til at de også har benyttet seg av kursene og HMS-modulen hos Boalliansen.

Det er stadig nye lover og regler å forholde seg til, og HMS er noe vi tar svært alvorlig. Hos oss er dette nestlederens ansvar, og Boalliansen har gjort jobben lettere.

HMS må følges, spesielt når det gjelder lekeplasser, oppganger, belysning og så videre. Mange styrer vet ikke hvilket ansvar de har når det gjelder dette – følger de ikke opp kan man bli holdt personlig ansvarlig dersom noe skulle skje. Med Boalliansen får vi hjelp til å følge opp dette ansvaret.

«Mange styrer vet ikke hvilket ansvar de har når det gjelder HMS. De kan holdes personlig ansvarlige dersom noe skulle skje.

Unikt samarbeid med If

Boalliansen samarbeider tett med If om å tilby en skreddersydd forsikringspakke for borettslag og sameier. Pakken dekker mer enn andre forsikringer for boligselskap og inneholder flere fordeler som er unike for Boalliansens medlemmer.

Dekker både verdier og styrets personlige ansvar

Forsikringspakken dekker både sameiets og borettslagets verdier, men også det personlige økonomiske ansvaret som hvert enkelt styremedlem har. Alle er nok ikke klar over at de er personlig ansvarlig for feil styret gjør - både for beslutninger de tar og for beslutninger de unnlater å ta. Med en styreansvarsforsikring i ryggen kan styret overlate eventuelle tvister og økonomiske krav til Ifs advokater.

Mer informasjon om fordelene du får gjennom Boalliansen og If

Tips til styremedlemmer

Du har kanskje lyst til selv å bli med i styret i sameiet eller borettslaget ditt? I så fall har Can noen gode råd til deg – som du også kan tenke på dersom du allerede arbeider i et styre.

  1. Hvis du er styreleder – bruk styremedlemmene. Ikke ta alt ansvaret selv
  2.  Informèr så godt du kan, men ikke overdriv. Ta de viktige sakene slik at beboerne føler de er med på informasjonsflyten gjennom året, og ikke bare på generalforsamlingen
  3. Ha sosiale sammenkomster som juletrefest, sommerfest og akedag, og inviter gjerne vaktmesteren slik at beboerne alle blir kjent. Snakk sammen og ha det gøy!

    Gjennom å ha sosiale sammenkomster ser vi det er flere som møter på dugnad, som kommer på generalforsamlingen og som melder fra om ting. Og ikke minst snakker alle mer med hverandre, sier Can før han avslutter:

    Vi ser en endring i hele borettslaget vårt etter vi startet med disse sosiale aktivitetene. Ja, det er en kostnad, men gevinsten er mye høyere.

If Services NUF formidler samarbeidet med Boalliansen. If Services NUF er en norsk filial av If Services AB. If Services AB er registrert som en forsikringsformidler for If Skadeförsäkring AB i Sverige. If Services NUF er registrert som en forsikringsagent for If Skadeforsikring NUF i Norge.