Hovedmeny Til innhold

Generelle fornyelsesbetingelser 2019

If har igjennom flere år hatt lave generelle premieøkninger, som i all hovedsak har vært indeksregulering og G-regulering.

If opplever økende skadefrekvens og økte gjennomsnittserstatninger. Vår lønnsomhet
påvirkes av dette, og vi har behov for å forbedre vår lønnsomhet. Nærmere forklaring
finner du dokumentet Generelle fornyelsesbetingelser 2019