Spørsmål og svar om avtalegiro

Nedenfor finner du svar på spørsmål vi ofte får om avtalegiro. Finner du ikke svar på det du lurer på, er du alltid velkommen til å kontakte oss på telefon 02400.

Hvordan oppretter jeg avtalegiro?

Svar:​​

Du kan opprette og signere avtalen her ved hjelp av BankID, eller du kan ta kontakt med banken din slik at de hjelper deg å opprette avtalegiro. Merk: Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss må avtalegiro inngås separat for hver avtale.

Opprett avtalegiro​​​

Kan hvem som helst opprette avtalegiro knyttet mot min forsikringsavtale?

Svar:​

​Ja, personnummer på forsikringsavtale og personnummer på bankkonto for avtalegiro behøver ikke å være det samme.​

Hvordan endrer jeg fra avtalegiro til e-faktura?

Svar:​

​​Hvis du har avtalegiro, men ønsker å endre til e-faktura, kan du gjøre dette i nettbanken din.

Jeg har avtalegiro, men ønsker å betale alt nå. Går det?

​Svar:​​

​Ja. Ta kontakt med oss på 02400 eller e-post, så vil vi hjelpe deg.

Hva er beløpsgrense?

​Svar: ​​​

​En beløpsgrense er et maksimumsbeløp for hvor mye du tillater at vi trekker fra kontoen din. Denne må ikke forveksles med hva du skal betale per trekk eller per måned. Vi vil uansett ikke trekke mer fra kontoen din enn hva som er avtalt på forhånd.
 
Det er viktig at du velger en beløpsgrense som til enhver tid er høy nok, og som tar høyde for eventuelle fremtidige endringer i dekninger og pris på forsikringen. Hvis beløpsgrensen er lavere enn hva banken forsøker å trekke vil ikke betalingen bli gjennomført.
 
Vi kan ikke se hvilken beløpsgrense som er satt, eller om betalingen er blitt stoppet, så du må selv sørge for at beløpsgrensen på avtalegiroen er høyere enn beløpet på regningen. Vi anbefaler deg å ha en beløpsgrense som er minimum 3 ganger høyere enn beløpet du betaler. For å endre beløpsgrense må du kontakte banken din.
 

Hvorfor er jeg blitt trukket mer fra min avtalegiro enn hva som ble avtalt da jeg inngikk avtalen?

​Har ​du nylig kjøpt forsikring hos oss og opprettet avtalegiro?​​​​

Hvis du akkurat har kjøpt forsikring hos oss og opprettet avtalegiro med 12 terminer, er det ikke sikkert vi rekker å fordele beløpet på de 12 terminene før avtalegiroen er registrert. Derfor vil beløpet ofte bli fordelt på 11, og ikke 12 terminer det første året. Når du fornyer forsikringen neste år vil beløpet deles på 12 terminer.
  
Har du nylig gjort endringer på forsikringene dine?
Har du gjort endringer i forsikringsavtalen som har påvirket prisen på forsikringen vil det nye beløpet bli fordelt på de gjenværende terminene. Hvis vi allerede har sendt deg et avtalegirotrekk velger vi normalt å beholde det, restbeløpet etter endringen blir fordelt på de gjenværende terminene. Ny betalingsplan med nye beløp vil bli sendt til deg sammen med den nye forsikringsavtalen. 
 
Dersom du har e-forsikringsbevis vil du finne dette i Mine sider. Sjekk at beløpsgrensen på avtalegiro-avtalen er høy nok, og at du har dekning på konto slik at regningen blir betalt på forfallsdato.

Hvilket kontonummer trekkes beløpet fra?

​Svar:​

​Avtalegiro er en avtale mellom deg og banken din. Er du usikker på hvilken konto din avtalegiro blir trukket fra må du ta kontakt med banken din.

Hvilke terminer kan jeg velge mellom når jeg har avtalegiro?

​Svar:​​​​

​Når du oppretter avtalegiro vil den automatisk bli opprettet med 12 terminer, med mindre du har opprettet avtalegiro hos oss fra før med andre terminer.

Du kan velge mellom 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 terminer i året.

Dersom du ønsker å endre betalingsterminer kan du kontakte oss på 02400 eller e-post.

Hvorfor har jeg mottatt faktura fra If selv om jeg har avtalegiro?

​Svar:​​​

Hvis avtalegiroen ikke er opprettet riktig i banken din, vil vi fortsette å sende faktura på vanlig måte. Sjekk med banken din om avtalegiroen er aktiv. Hvis banken bekrefter at avtalegiro-avtalen er aktiv kan det likevel hende at du mottar faktura;
 
Avtalegiro er opprettet på noen, men ikke alle avtalene

Vi sender faktura på hvert avtalenummer. Har du for eksempel personforsikringer i tillegg til hus-, reise- og/eller bilforsikring hos oss vil disse havne på forskjellige avtalenummer. Hvis du ønsker å benytte avtalegiro på alle forsikringsavtalene dine hos oss, må du opprette dette på hver enkelt avtale. 
 
Finn KID-nummer på avtalene dine som ikke har avtalegiro eller e-faktura

For lav beløpsgrense, eller ingen dekning på konto på trekktidspunktet

Hvis beløpsgrensen du har satt på avtalegiroen din er lavere enn det beløpet banken forsøker å trekke, eller du ikke har dekning på konto på trekktidspunktet vil ikke betalingen bli gjennomført. Du vil motta en betalingspåminnelse fra oss i posten om at regningen ikke er betalt ved første forfall, og vi vil sende trekkbeløpet på nytt til banken din med purregebyr og forsinkelsesrente. Om betalingspåminnelsen ikke blir betalt opphører forsikringsavtalen. Sjekk at beløpsgrensen du har satt er høy nok, og at du har dekning på konto ved forfallsdato. 

 

​ ​​

Jeg har fått melding fra banken min om at If har stoppet avtalegirotrekket

​Svar:​

​Dersom du nylig har gjort endringer på forsikringsavtalen og vi allerede har sendt deg avtalegirotrekk, vil vi normalt beholde det og fordele det resterende beløpet på de gjenstående terminene. Noen ganger velger vi allikevel å stoppe avtalegirotrekket i banken din og sende et nytt og oppdatert trekk med bakgrunn i den endringen som er gjort. Det nye trekket vil normalt få samme trekkdato som det vi stoppet, men i enkelte tilfeller vil ny trekkdato bli flyttet til påfølgende måned.​

Kontroller at beløpsgrensen på avtalegiro-avtalen er høy nok, og at du har dekning på konto slik at regningen blir betalt på forfallsdato.