Spørsmål og svar om innboforsikring

​Nedenfor finner du svar på spørsmål vi ofte får om innboforsikring. Finner du ikke svar på det du lurer på, kontakt oss gjerne på telefon 02400.

Her kan du sjekke pris på innboforsikring

Hva menes med innbo og løsøre?

​Svar:

Med innbo menes de tingene som vi har hjemme, dette kan for eksempel være møbler, klær, bøker eller stereoanlegg. Løsøre er det som ellers hører til i hjemmet uten at vi kan kalle det innbo som for eksempel sykkel, barnevogn, sportsutstyr, verktøy eller penger.
 
Med innbo og løsøre menes de tingene vi har hjemme, og er de tingene som du tar med deg når du flytter. Dette kan for eksempel være møbler, klær, stereoanlegg, sykkel, barnevogn, eller penger.
​​

Hvilken innbosum bør jeg velge?

​Svar:

Det kan være vanskelig å ha oversikt over verdien av du har i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du bruker vår innbokalkulator. Her får du en anbefaling på hvilken sum du bør velge når du forsikrer innboet ditt.

I tillegg anbefaler vi at du skaffer deg en oversikt over hva du eier. Dette kan du gjøre ved for eksempel å ta bilder av rommene der du bor, og av spesielle gjenstander som sølvtøy og lignende. Bildene kan du oppbevare på ett egnet nettsted eller på e-post. Dette vil forenkle skadeoppgjøret hvis innboet ditt skulle bli stjålet eller skadet.

Hva skjer hvis den innbosummen jeg har er lavere enn verdien av det jeg eier?

​Svar:​

Den innbosummen som du har valgt vil være den maksimale erstatningen du får ved skade på hele eller deler av innboet ditt. Skulle innboet bli totalskadet i for eksempel en brann eller vannlekkasje vil vi ikke erstatte mer enn den summen som du har forsikret innboet ditt for. Pass derfor på at summen du har valgt er høy nok slik at det dekker alt du har av innbo og løsøre dersom det skulle bli skadet.

Bruk gjerne vår innbokalkulator for å få hjelp til å velge riktig sum.

 

Dekker innboforsikringen sykkelen min?

​Svar: ​

Ja. Standard innboforsikring dekker tyveri av sykkel opp til 10 000 kroner. Har du Super innboforsikring  dekkes tyveri av sykkel opp til 20 000 kroner. Dette gjelder uansett om sykkelen blir stjålet hjemme eller et annet sted så lenge den er låst. Har du en sykkel som er dyrere enn dette kan du kontakte oss for å kjøpe tilleggsforsikring.

Har du registrert sykkelen i Falcks sykkelregister halveres egenandelen ved tyveri. 

 

Trenger jeg å forsikre dyre verdigjenstander når jeg har innboforsikring?

​Svar:

I utgangspunktet vil det meste av ditt innbo og løsøre omfattes av innboforsikringen, men har du for eksempel verdifulle smykker, bunad, malerier eller et dyrt kamera bør du vurdere en verdisakforsikring for slike ting. Fordelen med en verdisakforsikring er at denne dekker alle typer skader, uansett om du befinner deg hjemme eller på reise. Skulle du for eksempel være uheldig å ødelegge bunaden på 17. mai vil en verdisakforsikring dekke denne skaden.

Les mer om verdisakforsikring

 

Trenger skolelever og studenter som bor hjemmefra egen innboforsikring?

​Svar:

Skoleelever eller studenter som midlertidig bor hjemmefra er dekket av foreldrenes innboforsikring hvis de har samme folkeregistrerte adresse som foreldrene.

Når barnet melder flytting og registrerer en annen adresse i folkeregisteret enn foreldrene, må barnet kjøpe en egen innboforsikring i eget navn.
 

 

Dekker forsikringen kostnader til advokat?

​Svar:

Ja, vår innboforsikring dekker utgifter til advokat. Eksempler på hva forsikringen kan dekke er tvist ved kjøp og salg av bolig, eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere.

Les mer om rettshjelp

 

Gjelder innboforsikringen for skader som skjer utenfor hjemmet?

​Svar:

​Når du befinner deg utenfor boligen din dekker innboforsikringen eiendeler som penger, klær og sportsutstyr. Blir for eksempel vesken din frastjålet, vil dette dekkes av innboforsikringen dersom dette skjer innenfor Norden med inntil 16 000 kroner dersom du har Standard innboforsikring og med inntil 32 000 kroner ved Super innboforsikring.

Super innboforsikring dekker også hvis noe blir ødelagt ved uhell. Mister du for eksempel brillene, mobiltelefonen eller nettbrettet i bakken, og det blir ødelagt, dekkes dette av Super innboforsikring –uansett hvor dette skjer innenfor Norden.

 

Dekker innboforsikring skade på mobiltelefon?

​Svar:

Har du Super innboforsikring hos oss dekkes tyveri av mobiltelefon innenfor Norden dersom gjeldende sikkerhetsforskrifter for trygg oppbevaring og tilsyn er ivaretatt.

Super innboforsikring inneholder også uhellsforsikring på blant annet mobiltelefon. Skader du mobilen ved uhell vil dette erstattes uavhengig om skaden skjer i eller utenfor hjemmet. Det samme gjelder all annen nyere forbrukerelektronikk som for eksempel PC og kamera. Kjøp av dyre «trygghetsforsikringer» i elektronikkbutikken vil være unødvendig om du har Super innboforsikring hos oss.

Les mer om Super innboforsikring  

Dekker forsikringen innboet under flytting?

​Svar:

Har du Super innboforsikring er innboet ditt forsikret både under transport til ny bolig, og ved ut og innbæring mellom bil og henger. Er du uheldig og for eksempel skader/ødelegger sofaen under flytting, vil skadene dekkes så lenge du har Super innboforsikring. 

Les mer om Super innboforsikring