Katteforsikring

Sjekk pris på noen få sekunder!

Se din pris på katteforsikring
Om katten
Om forsikringstaker

Forsikring for familiens overhode

En katteforsikring hjelper deg med å dekke kostnader som oppstår dersom katten din blir rammet av en sykdom eller ulykke. Du kan forsikre katten fra den er seks uker til syv år gammel. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


  • Alltid tilgjengelig

    ​Skjer det noe, kommer du i kontakt med oss døgnet rundt.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

  • Best på kundeservice

    Vi vant Kundeserviceprisen 2014 for beste forsikringsselskap. 

Veterinærforsikringen dekker: Inkludert
Veterinærutgifter

Veterinærutgifter dekkes med inntil valgt forsikringssum per år, og gjelder ved både ulykke og sykdom. Medfødte/arvelige lidelser, adferdsforstyrrelser, forebyggende behandling og kastrering, proteseoperasjon og sykdommer i munnhulen er ikke dekket. Deformert gane og misdannede luftveier for Exotic og Perser er ikke dekket. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Fysioterapi og rehabilitering

Dekkes med inntil 5 000 kroner per år. Se punktet "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes. De samme unntakene gjelder for fysioterapi og rehabilitering.

Kreftbehandling

Utgifter til cellegift eller stråling erstattes med inntil 5 000 kroner per år. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Utredning og behandling av allergi

Dekkes med inntil 5 000 kroner i løpet av kattens liv.

Tannbehandling som følge av ulykke

Dekker utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil forsikringssummen.

Livsforsikringen dekker: Inkludert
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis katten må avlives av dyrevernmessige grunner. Se punktet "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes. De samme unntakene gjelder her.

​Veterinærforsikring

Det er mulig å velge mellom forsikringssum på 10 000, 15 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Veterinærforsikringen gjelder så lenge katten lever.

Livsforsikring

Velg en forsikringssum som tilsvarer kattens verdi, fra 1 000​ ​- 30 000 kroner. Forsikringen gjelder til utgangen av det året katten fyller 13 år.


Egenandel for veterinærutgifter

​Egenandel er den delen av veterinærutgiftene du må betale selv, og utgjør 20 prosent. Egenandelen økes til 30 prosent det året katten fyller syv år, og 50 prosent det året katten fyller 13 år.​

Reduksjon av livsforsikringssum

Forsikringssummen for livsforsikringen reduseres med 20 prosent per år, fra året katten fyller ti år. Dekningen opphører det året katten fyller 13 år.​

Registrering i NORAK/NRR

Hvis du ønsker en forsikringssum for livsforsikring som er høyere enn 1 000 kroner, må katten være registrert i NORAK/NRR.​

Ansvar for deg som eier

​Erstatningsansvar kan oppstå dersom katten din skader andre personer eller andres eiendeler/eiendom. Ditt erstatningsansvar som dyreeier er ikke dekket av katteforsikringen, men inngår i din innbo- eller husforsikring.

Har du allerede katteforsikring hos oss?

​Vi lanserte ny katteforsikring 17. mars 2014. Det er den nye katteforsikringen som er omtalt på våre hjemmesider. Din forsikring vil automatisk bli endret til den nye katteforsikringen ved neste hovedforfall. Hvis du vil ha mer informasjon er du velkommen til å kontakte oss. Kontakt oss​

Vilkår

Samlerabatt

Få inntil 12 % rabatt

Det skal lønne seg å samle forsikringene hos oss. Derfor gir vi deg høyere rabatt jo flere forsikringer du samler. Dette gjelder viktige forsikringer som for eksempel hus-, hytte- og bilforsikring.