Jakthundforsikring (NJFF)

Samarbeidsavtalen mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og If ble avsluttet i 2013, og det er derfor ikke lenger mulig å kjøpe NJFF jakthundforsikring hos oss. NJFF jakthundforsikringer som ble kjøpt hos oss før 2013 er gyldige frem til hunden fyller 8 år.

I korte trekk er dette jakthundforsikringen:

  • Full erstatning når hunden dør, blir borte, eller må avlives av
    dyrevernmessige hensyn.
  • 50 % erstatning ved varig nedsatt bruksverdi som jakthund.
  • Veterinærutgifter dekkes med inntil 15 000 kroner. Egenandel er 3000 kroner.

Disse reglene gjelder:

  • Forsikringen betales kun en gang og gjelder til den dagen hunden fyller 8 år.
  • Hunden må være registrert i Norsk Kennel Klub (NKK).
  • Hunden må være ID-merket med microchips eller tatovering i øret.

Erstatningen du får ved en skade baserer seg på jakthundens bruksverdi på skadetidspunktet (opptil 30 000 kroner). Bruksverdien avhenger av hundens alder og hva den har prestert på prøver og utstillinger. Det er ditt ansvar som hundeeier å dokumentere hundens bruksverdi på skadetidspunktet.

Blir hunden borte, må du straks melde fra til politiet. Hunden regnes som tapt 3 måneder etter at den er forsvunnet.

Skade som skyldes medfødte svakheter eller arvelige disposisjoner som først viser seg etter at forsikringen er kjøpt, kan gi deg erstatning hvis:
  • Forsikringen ble kjøpt før hunden fylte 4 måneder.
  • Du har veterinærattest, utstedt etter at forsikringen ble kjøpt, som ikke har anmerkning for den aktuelle sykdommen.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde skade på en jakthundforsikring du allerede har.