If Bedre Bilbytte

I samarbeid med Finn.no

 1. Bilbytteforsikring

If Bedre Bilbytte gir færre bekymringer for deg som skal selge og større trygghet for deg som skal kjøpe ​​​bruktbil privat.

Skal du selge bilen din privat, er det lurt å kjøpe If Bedre Bilbytte. Da får du hjelp til å selge bilen din raskere og enklere. I tillegg fremstår annonsen din som mer attraktiv. If Bedre Bilbytte er gyldig i 120 dager. Du betaler If Bedre Bilbytte uansett om bilen blir solgt eller ikke. Beløpet refunderes ikke.

I If Bedre Bilbytte inngår en If Bilbytteforsikring for kjøper. Dette betyr at kjøper av bilen blir sikret mot de fleste alvorlige, uforutsette feil og du slipper å bekymre deg over hva som kan skje med bilen i etterkant. Forsikringen gjelder i 6 måneder eller til 8 000 kjørte kilometer fra kjøpsdato. Kjøper du en bil med If Bilbytteforsikring er du sikret mot mange av feilene som kan oppstå etter eierskiftet.


 • Alltid tilgjengelig

  ​Skjer det noe, kommer du i kontakt med oss døgnet rundt.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

 • Coop-medlemsbonus

  Er du Coop-medlem får du 1,5 % medlemsbonus på forsikringene dine.​​​​​

​Slik gjør du som skal selge bruktbil

 • Bestill forsikringen samtidig som annonsen på Finn.no. Du vil motta en e-post fra oss med et egenerklæringsskjema og annen nødvendig informasjon.
 • Faktura for forsikringen kommer i posten. Du betaler uansett om bilen blir solgt eller ikke. Beløpet refunderes ikke.
 • Fyll ut egenerklæringsskjemaet sammen med kjøper av bilen. Det er ny eier som skal ta vare på skjemaet i tilfelle en skade.
 • Send en SMS til If på 02400 - kodeord BBF, med mobilnummer til ny eier (Eks: "BBF 97010203"). Mottar vi ikke denne, har ikke ny eier gyldig forsikring.
 • Forsikringen begynner å gjelder når vi har mottatt alle opplysninger fra ny eier og bilen er registrert på ny eier.

Slik gjør du som skal kjøpe bruktbil

 • Kjøp en bil med If Bedre Bilbytte.
 • Fyll ut egenerklæringsskjemaet sammen med selger av bilen. Selger av bilen har fått tilsendt dette skjemaet per e-post. Det må signeres av begge parter. Skjemaet skal du beholde og sende inn til oss ved en eventuell skade.
 • Minn selger på at han/hun må sende en SMS til oss. Får vi ikke informasjon om eierskiftet, er ikke forsikringen gyldig.
 • Du mottar en SMS fra oss som du må bekrefte med OK og sende i retur. Mottar vi ikke denne, har du ingen gyldig forsikring.
 • Forsikringen begynner å gjelde når vi har mottatt nødvendige opplysninger fra deg og bilen er registrert på deg.


Hvem kan kjøpe If Bilbytteforsikring?

 • Kan kjøpes av deg som selger en privateid og norskregistrert bil på Finn til en annen privatperson.
 • Kan kjøpes til de fleste biler under 12 år med kilometerstand under 175 000. (Bruktimporterte biler må ha vært registrert i Norge i minst 2 år).

 • Du kan ikke kjøpe mer enn 2 per år.

Så enkelt er det:

 1. ​Bestill forsikringen på Finn.no. Du vil automatisk få en bekreftelse på Finn.no om at bestillingen er ok. I tillegg mottar du en e-post fra oss med all nødvendig informasjon. Faktura mottar du i posten. Annonsen din på Finn.no merkes tydelig med at du har kjøpt If Bedre Bilbytte. Får du ikke solgt bilen med en gang, er If Bedre Bilbytte gyldig i 120 dager. Du betaler If Bedre Bilbytte uansett om bilen blir solgt eller ikke. Beløpet refunderes ikke.

 2. Når du selger bilen din må du sammen med kjøper fylle ut et egenerklæringsskjema som må signeres av begge parter. Skjemaet ligger som vedlegg i e-posten du får fra oss. Her vil det også ligge ved en detaljert beskrivelse av hvordan du sjekker de forskjellige punktene i skjemaet. Sammen med kjøperen skal du gå gjennom bilen og notere i skjemaet - alle felt må fylles ut. Skjemaet skal deretter underskrives av begge parter: Dette fungerer dermed som en rapport på bilens tilstand. Det er den nye eieren av bilen som er ansvarlig for å oppbevare egenerklæringsskjemaet i tilfelle en eventuell skade.

 3. VIKTIG! Send SMS til 02400 kodeord BBF med mobilnummer til ny eier (“BBF 97010203”). Du vil deretter motta en bekreftende sms med følgende tekst "Hei! Takk for din melding. For at If Bilbytteforsikring skal bli gyldig for ny eier, har vi sendt SMS til mobilnummer xxxxxxxx for godkjenning. Mvh If". Mottar du ikke denne bekreftelsen, har du sendt SMS-en enten til feil nummer eller uten kodeord BBF. Dette innebærer at vi ikke har mulighet til å sørge for en gyldig forsikring til ny eier. Ved en eventuell skade vil man i verste fall ikke få erstatning,

 4. Vi sender automatisk SMS til kjøper, som MÅ bekreftes med OK for at forsikringen skal være gyldig.

Angrerett

Som selger av bilen har du rett til å angre på kjøpet av forsikringen inntil 14 dager etter at du har mottatt kvitteringsepost fra If. Dersom du velger å angre på kjøpet av forsikringen innenfor denne fristen, innebærer det at kjøper av bilen ikke vil få levert forsikringen fra If. Vi vil således ikke ha noe ansvar overfor kjøperen av bilen i henhold til forsikringen og han/hun vil da måtte kreve tapet dekket av deg.

Hvem forsikringen gjelder

​Forsikringen gjelder til fordel for den som er angitt i forsikringsbeviset - kjøper av bilen.​

Hva forsikringen gjelder

​If Bilbytteforsikring gjelder ved kjøp av bruktbil som registreres på privatperson, men ikke taxi, budbil, leiebil, kjøreskolebil eller firmabil. If Bilbytteforsikring gjelder for den personbilen kjøpsavtalen omfatter, unntatt for feil som dekkes av annen garanti. Eksempel på dette er nybilgaranti, annen form av garanti gitt av forhandler eller mangler som kan kreves rettet etter kjøpslovens bestemmelser. Fører garantikravet ikke frem dekkes skaden etter disse forsikringsvilkår hvis betingelsene ellers er tilstede. Selskapet overtar i så fall sikredes krav mot fabrikant/importør/leverandør/reparatør.​​

Hvor forsikringen gjelder

If Bilbytteforsikring gjelder feil som repareres i Norge. Forsikringen omfatter ikke kostnadene med å bringe bil til verksted.​

Hva forsikringen ikke omfatter

 • Skade som skyldes normal påregnelig slitasje.

 • At fabrikantens sikkerhetsforskrifter, anvisninger og servicer ikke er fulgt.

 • At motoreffekten er øket fra bilens originale effekt (trimmet, chipet).

 • Feil bruk av bilen, overbelastning eller feilmontert ekstrautstyr.

 • Feilreparasjoner og montering Kortslutning, vannskade, rust, korrosjon eller frost, inklusive skader som er oppstått pga feil med kjøleveske.

 • Tyveri, brann, trafikkulykke eller annen ytre hendelse som kunne vært dekket av bilens kasko-/delkaskoforsikring.

 • Feil som er anmerket på egenerklæringsskjemaet Feil som ikke er anmerket på egenerklæringsskjemaet, men som var på bilen ved kjøpstidspunktet.

 • Verdiforringelse, tap av arbeidsfortjeneste eller når eier er hindret i bruke bilen.

 • Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp og fartsprøver eller som følge av bruk av bilen til snøbrøyting, ved bruk av egen vinsj eller under terrengkjøring.

Gyldighet

Forsikringen gjelder i 6 måneder eller til 8 000 kjørte kilometer fra kjøpsdato. If Bilbytteforsikring kan ikke overføres til ny eier. Når bilen er forsikret i If Skadeforsikring med kasko eller delkasko gjelder If Bilbytteforsikring i 12 måneder eller til 16 000 kilometer fra kjøpsdato, av det som inntreffer først.​

Forsikringen trer i kraft når vi har mottatt all nødvendig informasjon om ny eier og eierskiftet er registrert i Motorvognregisteret.

Egenandel

Forsikringen gjelder med en egenandel på 20 % av reparasjonskostnaden inklusive avgift, men minimum 1 500 kroner og betales av den nye eieren av bilen. Det beregnes én egenandel per skade/feil. Høyeste samlede erstatning fra forsikringen i hele perioden er 60 % av bilens verdi, maks 100 000 kroner.​

Ved skade

Den som kjøper bilen av deg skal kontakte oss hvis det oppstår en feil. Derfor er det viktig at ny eier oppbevarer egenerklæringsskjemaet i tilfelle en skade. Foreligger det ikke en slik egenerklæring, signert av begge parter, vil ny eier ikke få utbetalt erstatning. Det er bare kjøperen av bilen som kan benytte seg av forsikringen.

Skade kan meldes her eller på telefon 02400. Vi hjelper til med å få bilen besiktiget og eventuelt reparert på et autorisert verksted.

Har du forsikringene du trenger?

Velg forsikringen du vil vite mer om
 1. Bilbytteforsikring