Husforsikring

Sjekk pris på noen få sekunder!

Se din pris på husforsikring
Om huset
 1. Info
  Det gjør ingen ting om du bommer med et par år, det vil ikke påvirke en eventuell skadesak.
 2. Info
  Bruttoareal er hele husets areal. Det gjør ingenting om du bommer med noen få kvadratmeter, det vil ikke påvirke en eventuell skadesak.
 3. Info
  Primærareal er bruttoareal minus boder. Det gjør ingenting om du bommer med noen få kvadratmeter, det vil ikke påvirke en eventuell skadesak.
Om forsikringstaker

Trygghet for din største investering

Eier du enebolig, rekkehus eller tomannsbolig trenger du husforsikring for å sikre huset ditt mot vannskade, brann, tyveri, naturskade, skadedyr og mer. Vi tilbyr to ulike varianter, Standard og Super. Med Super får du en av markedets beste husforsikringer.​


 • Alltid tilgjengelig

  ​Skjer det noe, kommer du i kontakt med oss døgnet rundt.

 • Prioritet ved skade

  ​Vårt nettverk av håndverkere og partnere sikrer deg prioritet ved skade.

 • Best på kundeservice

  Vi vant Kundeserviceprisen 2014 for beste forsikringsselskap. 

Sammenlign husforsikringene Super Standard
Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg like gode eller bedre vilkår hvis du flytter forsikringen fra annet selskap og til oss.

 
If Boligsjekk

Hele huset undersøkes, 120 punkter i alt. Du får full oversikt over hvilke vedlikeholdsbehov huset ditt har. Uavhengige spesialister fra Anticimex utfører sjekken og du får tilbud om ny sjekk hvert fjerde år.

 
Utvidet dekning ved vannskader

Dekker vannskade som følge av at vann trenger inn i bygningen gjennom vegger og tak. Dekker også følgeskade på andre rom, hvis våtrom skulle vise seg å være utett. Selve våtrommet er ikke dekket.

 
Følgeskader av håndverkerfeil

Dekker skader som oppstår som følge av håndverkerfeil, men håndverkeren har selv ansvar for feilen som blir gjort.

 
Sopp- og råteskade

Inkluderer alle typer sopp som ødelegger treverket. Muggsopp, utvendig treverk og sopp som bare er skjemmende for bygningens utseende dekkes ikke.

 
Skadeverk dyr og insekter

Dekker reparasjonsutgifter hvis bygningen blir skadet ved angrep av for eksempel borebiller, rotter eller andre skadedyr og insekter. Skade forårsaket av kjæledyr dekkes ikke.

 
Kunsterisk utsmykning

Kunsterisk utsmykning dekkes med inntil 200 000 kroner.

 
Skadedyrsanering

Dekker kostnader forbundet med bekjempelse av skadeinsekter og gnagere, som for eksempel veps, veggdyr, mus og rotter. Forsikringen inkluderer også tilgang til ekspertrådgivning fra markedslederen i Norge på skadedyrsanering, Anticimex. Dekkes ikke ved Standard: Fjerning av døde skadedyr, åpning (og lukking) av konstruksjoner, skade på bygningen. Dekkes verken ved Standard eller Super: Sikring av bygget mot angrep, herunder åpning av konstruksjoner for å lokalisere mulige innganger.

Tap av leieinntekt mm. etter skade

Dekker tap av leieinntekt for utleide rom, eller som følge av at rom du benytter selv ikke er beboelig i reparasjonstiden.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokat i tvistesaker som er knyttet til bygningen, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere.

Brannskader

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann, samt heksesot dekkes ikke.

Vann- og rørskader

Dekker vannskade ved rørbrudd, oversvømmelse og vanninntrenging fra terrenget. Utett våtrom eller feil ved sluk, vann som trenger inn i bygningen over bakkenivå (f.eks. gjennom taket), takrenne, utvendige nedløp og taksluk, tining av utvendig ledning og dreneringsledning er ikke dekket.

Tyveri og hærverk

Dekker skader på bygningen og tyveri av bygningsdeler.

Naturskade

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom og tung snø.


Tilleggsforsikring

For deg som ønsker ekstra trygghet

Leier du ut boligen?

Hvis boligen blir helt eller delvis utleid, må du opplyse om det slik at du får riktig forsikring. Ønsker du å forsikre deg mot hærverk som leietaker påfører boligen, manglende betaling av husleie og kostnader i forbindelse med utkastelse? Da anbefaler vi If Utleieforsikring.    

​​Fordeler med Super husforsikring

 • Sopp- og råte kan ødelegge treverket og blir fort dyrt - bra for helsen er det heller ikke. Vi dekker utbedring av sopp- og råteskader i huset ditt.
 • Skadedyr trives dessverre i norske trehus. Vi fjerner de ubudne gjestene og reparerer skadene.
 • Utvidet dekning ved vannskader. Vi dekker blant annet vannskader på andre rom, hvis du får en lekkasje på badet.
 • Til tross for at håndverkeren selv har ansvar for egne feil, dekker vi skader som oppstår som følge av feilene.
 • Du får en omfattende boligsjekk av huset ditt, verdi 3 250 kroner.


Hvilken husforsikring passer for deg?

Super husforsikring dekker alt du forventer – og enda litt mer!

Super gir deg de beste dekningene

Velger du Super, er alle plutselige og uforutsette hendelser dekket. Så hva er da ikke dekket? Jo, for eksempel skader som følge av manglende vedlikehold - du må selvfølgelig ta vare på huset ditt. Vi dekker heller ikke gjenoppretting av håndverkerfeil, da dette er noe håndverkeren selv må ta ansvar for. Men følgene av håndverkerfeil, det dekker vi.

Super er så god at vi gir deg to års vilkårsgaranti

I praksis betyr det at du er garantert like gode eller bedre vilkår hvis du flytter forsikringene fra annet selskap til oss. Du må selv dokumentere at din forrige husforsikring ville gitt deg en bedre erstatning. Ta derfor vare på både siste vilkår og forsikringsbeviset fra ditt forrige selskap for å dokumentere dekningen du hadde da.

Standard gir deg en god og grunnleggende forsikring

Med Standard husforsikring er du dekket mot brann, vannskader, tyveri og naturskader. Bekjempelse av skadedyr er også inkludert i Standard, men ønsker du å være forsikret mot følgeskader av skadedyrene, bør du velge Super.

Prisen på forsikringene avhenger av hustype, størrelse, beliggenhet med mer. Hvis du leier ut hele eller deler av huset, vil dette også påvirke prisen.

Fullverdi

Det vanlige er fullverdiforsikring, som vil si at bygningen er forsikret for hva det vil koste å gjenoppføre tilsvarende bygning på samme sted. Bygninger som er i dårlig teknisk stand, som skal rives/rehabiliteres eller som ikke lenger er i bruk kan ikke få fullverdiforsikring og må forsikres med en fastsatt forsikringssum.

Innboforsikring

De fleste har behov for en innboforsikring i tillegg til husforsikring. En innboforsikring sikrer verdiene du har i huset ditt. ​​​​​

Vi tilbyr to alternative innboforsikringer, Standard og Super

Standard innboforsikring gir deg en god og trygg grunnforsikring som i hovedsak dekker skader som følge av brann, vannskade og tyveri. Super innboforsikring dekker det samme som Standard, men har i tillegg utvidede dekninger. Med Super innboforsikring trenger du ikke å kjøpe såkalte "trygghetsforsikringer" når du handler forbrukerelektronikk, elektriske hvitevarer og husholdningsapparater. Innboet forsikres separat, men du kan kjøpe den samtidig med husforsikring.

Les mer om innboforsikring

If Boligsjekk gjør huset ditt tryggere

De fleste huseiere tror godt om boligen sin, men virkeligheten forteller noe annet. Altfor mange norske boliger er i svært dårlig stand.​​​​

Med Super husforsikring får du en av Norges grundigste boligsjekker inkludert i forsikringen

 • Hele huset undersøkes, 120 punkter alt i alt.
 • Uavhengige spesialister fra Anticimex utfører sjekken.
 • Du får en tilstandsrapport etter fullført boligsjekk. Rapporten gir deg full oversikt over hvilke vedlikeholdsbehov huset ditt har - og gir deg konkrete tips om hva som bør prioriteres.
 • Du får tilbud om en ny boligsjekk hvert fjerde år.

Har du husforsikring hos oss allerede?

Vil du oppgradere forsikringen til Super husforsikring med If Boligsjekk? Ring oss på 02400​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Har du Super husforsikring og ønsker boligsjekk av huset ditt? Bestill If Boligsjekk h​er​​​​​ ​​​​​​​
​​​

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturulykke: 8 000 kroner
 • Skade som skyldes frost: Avtalt egenandel pluss 10 000 kroner
 • Gjentatt vannskade med samme årsak innen 3 år: 20 000 kroner
 • Ved tyveri reduseres egenandelen med 4 000 kroner hvis FG-godkjent alarm har blitt utløst.

Vilkår

Samlerabatt

Få inntil 12 % rabatt

Det skal lønne seg å samle forsikringene hos oss. Derfor gir vi deg høyere rabatt jo flere forsikringer du samler. Dette gjelder viktige forsikringer som for eksempel hus-, hytte- og bilforsikring.