Husforsikring

Sjekk pris på noen få sekunder!

Se din pris på husforsikring
Om huset
 1. Info
  Bruttoareal er hele husets areal. Det gjør ingenting om du bommer med noen få kvadratmeter, det vil ikke påvirke en eventuell skadesak.
 2. Info
  Primærareal er bruttoareal minus boder. Det gjør ingenting om du bommer med noen få kvadratmeter, det vil ikke påvirke en eventuell skadesak.
Om forsikringstaker

Har du boliglån og forsørgeransvar, øker behovet for å sikre familiens økonomi ved dødsfall. Nå får du 20 % rabatt på livsforsikring det første året hvis du har husforsikring eller innboforsikring hos oss.

Trygghet for din største investering

Eier du enebolig, rekkehus eller tomannsbolig trenger du husforsikring for å sikre huset ditt mot vannskade, brann, tyveri, naturskade, skadedyr og mer. Vi tilbyr to ulike varianter, Standard og Super. Med Super får du en av markedets beste husforsikringer.​


 • Unik våtromsdekning

  Vår ​Super husforsikring dekker alle vannskader for våtrom som har bestått If Boligsjekk​

 • Prioritet ved skade

  ​Vårt nettverk av håndverkere og partnere sikrer deg prioritet ved skade.

 • Mest fornøyde kunder

  Norsk Kundebarometer har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

Sammenlign husforsikringene Super Standard
Supergaranti

Vår Supergaranti garanterer deg minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap, når du flytter forsikringen til oss.

 
If Boligsjekk

Fagpersoner fra Anticimex sjekker bl.a inneklima og fukt – og hjelper deg med å gjøre hjemmet ditt sikrere med tanke på brann og innbrudd. Du får en fyldig rapport som viser tilstanden i huset ditt og gode råd om hvordan du kan unngå skader og ulykker. Alle våtrom (bad/vaskerom) inspiseres, og har du våtrom som tilfredsstiller sikkerhetskravene, får du en utvidet våtromsdekning. Våtromsdekningen dekker skader på selve badet/vaskerommet, som følge av utett våtrom. Ny sjekk tas hvert fjerde år.

 
Utvidet dekning ved vannskader

Dekker vannskade som følge av at vann trenger inn i bygningen gjennom vegger og tak. Dekker også følgeskade på andre rom, hvis våtrom skulle vise seg å være utett. Selve våtrommet er ikke dekket.

 
Følgeskader av håndverkerfeil

Dekker skader som oppstår plutselig og som er direkte følge av håndverkerfeil. Håndverkeren har selv ansvar for å rette feilen.

 
Sopp- og råteskade

Inkluderer alle typer sopp som ødelegger treverket. Muggsopp, utvendig treverk og sopp som bare er skjemmende for bygningens utseende dekkes ikke.

 
Skadeverk dyr og insekter

Dekker reparasjonsutgifter hvis bygningen blir skadet ved angrep av for eksempel borebiller, rotter eller andre skadedyr og insekter. Skade forårsaket av kjæledyr dekkes ikke.

 
Utleie

Har du gitt oss beskjed om at du leier ut hele eller deler av boligen, dekkes følgende kostnader som kan oppstå i forbindelse med utleie: hærverk inntil 500 000 kroner, ubetalt husleie i inntil seks måneder og kostnader ved utkastelse inntil 20 000 kroner. I tillegg får du gratis juridisk rådgivning på telefon av vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund. Telefonnummer er 22 47 75 02.

 
Kunstnerisk utsmykning

Kunstnerisk utsmykning dekkes med inntil 200 000 kroner.

 
Skadedyrsanering

Dekker kostnader forbundet med bekjempelse av skadeinsekter og gnagere, som for eksempel veps, veggdyr, mus og rotter. Forsikringen inkluderer også tilgang til ekspertrådgivning fra markedslederen i Norge på skadedyrsanering, Anticimex. Dekkes ikke ved Standard: Fjerning av døde skadedyr, åpning (og lukking) av konstruksjoner, skade på bygningen. Dekkes verken ved Standard eller Super: Sikring av bygget mot angrep, herunder åpning av konstruksjoner for å lokalisere mulige innganger.

Tap av leieinntekt mm. etter skade

Dekker tap av leieinntekt for utleide rom, eller som følge av at rom du benytter selv ikke er beboelig i reparasjonstiden.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokat i tvistesaker som er knyttet til bygningen, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere.

Brannskader

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann, samt heksesot dekkes ikke.

Vann- og rørskader

Dekker skade ved rørbrudd, oversvømmelse og plutselig vanninntrenging fra terreng, grunn eller avløpsrør. Dekker ikke: Vanninntrenging uten at det medfører at det blir stående vann på gulvet, utett våtrom eller feil ved sluk, vann som trenger inn i bygningen over bakkenivå (f.eks. gjennom taket), takrenne, utvendige nedløp og taksluk, tining av utvendig ledning og dreneringsledning.

Tyveri og hærverk

Dekker skader på bygningen og tyveri av bygningsdeler.

Naturskade

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom og tung snø.

Trygghetsgaranti

Garasje, naust, båthus, uthus, tilbygg og påbygg under oppføring/oppført siden siste hovedforfall dekkes av forsikringen fram til neste hovedforfall. Husk å gi oss beskjed om endringen senest ved neste hovedforfall for å være dekket etter dette tidspunktet.


​​Fordeler med Super husforsikring

 • Sopp- og råte kan ødelegge treverket og blir fort dyrt - bra for helsen er det heller ikke. Vi dekker utbedring av sopp- og råteskader i huset ditt.
 • Skadedyr trives dessverre i norske trehus. Vi fjerner de ubudne gjestene og reparerer skadene.
 • Utvidet dekning ved vannskader. Vi dekker blant annet vannskader på andre rom, hvis du får en lekkasje på badet.
 • Til tross for at håndverkeren selv har ansvar for egne feil, dekker vi skader som oppstår som følge av feilene.
 • Inkluderer en omfattende boligsjekk som gjør hjemmet ditt tryggere. Verdi: 5 500 kroner. Fagpersoner fra Anticimex sjekker bl.a inneklima og fukt – og hjelper deg med å gjøre hjemmet ditt sikrere med tanke på brann og innbrudd. Du får en fyldig rapport som viser tilstanden i huset ditt og gode råd om hvordan du kan unngå skader og ulykker. Les mer om If Boligsjekk​


Supergaranti

Hvilken husforsikring passer for deg?

Super husforsikring dekker alt du forventer – og enda litt mer!

Super gir deg de beste dekningene

Velger du Super, er alle plutselige og uforutsette hendelser dekket. Så hva er da ikke dekket? Jo, for eksempel skader som følge av manglende vedlikehold - du må selvfølgelig ta vare på huset ditt. Vi dekker heller ikke gjenoppretting av håndverkerfeil, da dette er noe håndverkeren selv må ta ansvar for. Men følgene av håndverkerfeil, det dekker vi.

Leier du ut?

Med Super husforsikring er utleieforsikring inkludert. Husk å opplyse om boligen er helt eller delvis utleid, slik at du får riktig forsikring. Det eneste vi krever er at du har skriftlig kontrakt med 3 måneders depositum.​

To års supergaranti

I praksis betyr det at du er garantert like gode eller bedre vilkår hvis du flytter forsikringene fra annet selskap til oss. Du må selv dokumentere at din forrige husforsikring ville gitt deg en bedre erstatning. Ta derfor vare på både siste vilkår og forsikringsbeviset fra ditt forrige selskap for å dokumentere dekningen du hadde da.

Standard gir deg en god og grunnleggende forsikring

Med Standard husforsikring er du dekket mot brann, vannskader, tyveri og naturskader. Bekjempelse av skadedyr er også inkludert i Standard, men ønsker du å være forsikret mot følgeskader av skadedyrene, bør du velge Super.

Prisen på forsikringene avhenger av hustype, størrelse, beliggenhet med mer. Hvis du leier ut hele eller deler av huset, vil dette også påvirke prisen.

Fullverdi

Det vanlige er fullverdiforsikring, som vil si at bygningen er forsikret for hva det vil koste å gjenoppføre tilsvarende bygning på samme sted. Bygninger som er i dårlig teknisk stand, som skal rives/rehabiliteres eller som ikke lenger er i bruk kan ikke få fullverdiforsikring og må forsikres med en fastsatt forsikringssum.​​​

Innboforsikring

De fleste har behov for en innboforsikring i tillegg til husforsikring. En innboforsikring sikrer verdiene du har i huset ditt. ​​​​​

Vi tilbyr to alternative innboforsikringer, Standard og Super

Standard innboforsikring gir deg en god og trygg grunnforsikring som i hovedsak dekker skader som følge av brann, vannskade og tyveri. Super innboforsikring dekker det samme som Standard, men har i tillegg utvidede dekninger. Med Super innboforsikring trenger du ikke å kjøpe såkalte "trygghetsforsikringer" når du handler forbrukerelektronikk, elektriske hvitevarer og husholdningsapparater. Innboet forsikres separat, men du kan kjøpe den samtidig med husforsikring.

Les mer om innboforsikring​​

If Boligsjekk gir deg trygghet i generasjoner

Å ha et trygt sted å bo er noe av det aller viktigste for veldig mange av oss. De fleste ønsker for eksempel å gi barna sine et trygt hjem å vokse opp i.​​​​​​​​​​​​​​​​

Gjennomfører du If Boligsjekk får du enkle tips for en tryggere hverdag – og en fyldig rapport​ du kan bruke til å planlegge større vedlikeholdsarbeider hvis det trengs.​ Super husforsikring har en av Norges grundigste boligsjekker inkludert i forsikringen:

 • Hele huset undersøkes, 120 sjekkpunkter i alt.
 • Du får en elektronisk rapport som viser tilstanden i huset ditt, og du får gode råd om hvordan du kan unngå skader og ulykker.
 • Uavhengige spesialister fra Anticimex utfører sjekken. Hvis du har våtrom (bad/vaskerom) som tilfredsstiller våre krav til sikkerhetsstandard, gir vi deg en utvidet våtromsdekning, som dekker reparasjoner av selve badet/vaskerommet, som følge av utett våtrom.
 • Du får tilbud om ny sjekk hvert fjerde år.

Har du husforsikring hos oss allerede?

Vil du oppgradere forsikringen til Super husforsikring med If Boligsjekk? Ring oss på 02400​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Har du Super husforsikring og ønsker boligsjekk av huset ditt? Bestill If Boligsjekk h​er​​​​​ ​​​​​​​
​​​

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturulykke: 8 000 kroner
 • Skade som skyldes frost: Avtalt egenandel pluss 10 000 kroner
 • Gjentatt vannskade med samme årsak innen 3 år: 20 000 kroner
 • Ved tyveri reduseres egenandelen med 4 000 kroner hvis FG-godkjent alarm har blitt utløst.
Når vi beregner verdien ved erstatning av gjenstander og innretninger som tilhører bygningen, tas det hensyn til alder. Det gjelder for eksempel hvitevarer, varmtvannsbeholder og utvendige rør og ledninger. Se vilkårene for flere detaljer om hvordan aldersfradraget beregnes.

Vilkår

20 % rabatt på livsforsikring

ved kjøp av boligforsikring

De fleste som kjøper bolig tar også opp gjeld. Dette øker behovet for å sikre familiens økonomi ved dødsfall. Har du forsikret deg og dine nærmeste? Akkurat nå får du 20 % rabatt på livsforsikring når du kjøper boligforsikring hos oss. Tilbudet varer frem til 29. juli og må kjøpes på telefon. Ring oss på 02400 idag, så finner vi den beste løsningen for deg.