Hundeforsikring

Sjekk pris på noen få sekunder!

Se din pris på hundeforsikring
Om hunden
Om forsikringtaker
 1. Hundeforsikring

Forsikring for ditt firbente familiemedlem​​​​​​​.​​

En hundeforsikring hjelper deg med å dekke kostnader som oppstår dersom hunden din blir rammet av en sykdom eller ulykke. Veterinærdekningen gjelder livet ut.

Du kan kjøpe forsikring på hunden fra den er seks uker til syv år gammel.


 • Alltid tilgjengelig

  ​Skjer det noe, kommer du i kontakt med oss døgnet rundt.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

 • Mest fornøyde kunder

  Norsk Kundebarometer har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

Veterinærforsikringen dekker: Inkludert
Veterinærutgifter

Veterinærutgifter dekkes med inntil valgt forsikringssum per år, og gjelder ved både ulykke og sykdom. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt. Medfødte/arvelige lidelser, adferdsforstyrrelser, forebyggende behandling, kastrering og sykdommer i munnhulen er ikke dekket. Operasjon av deformert gane og misdannede luftveier, keisersnitt, entropion og ektropion, samt korrigering av hud er for enkelte raser ikke dekket. Hunden må ha vært forsikret i minst ett år før keisersnitt/fødselshjelp dekkes.

Medisiner

Dekker utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgt forsikringssum per år.

Fysioterapi og rehabilitering

Erstattes med inntil 5 000 kroner per år. Se punktet "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes. De samme unntakene gjelder for fysioterapi og rehabilitering.

Kreftbehandling

Utgifter til cellegift eller stråling erstattes med inntil 5 000 kroner per år. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Tannbehandling som følge av ulykke

Dekker utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil forsikringssummen.

Veterinærutgifter for valpekull

Ersattes med inntil 6 000 kroner per valp, og gjelder fra valpen er én måned til fylte tre måneder. Forsikringen dekker inntil to valpekull. Se punktet "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes. De samme unntakene gjelder her.

Livsforsikringen dekker: Inkludert
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hunden må avlives av dyrevernmessige grunner.

Hund som blir borte

Engangsutbetaling hvis hunden blir borte eller stjålet og ikke kommer til rette innen 3 måneder.

Tap av bruksverdi

Engangsutbetaling hvis hundens bruksverdi går tapt. Erstatningen er 50 % av valgt forsikringssum. Se punktet "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes. De samme unntakene gjelder her.


​​​​​Veterinærforsikring

Velg forsikringssum på 10 000, 15 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Veterinærforsikringen gjelder så lenge hunden lever.

Livsforsikring

Velg en forsikringssum som tilsvarer hundens verdi, fra 2 000 – 30 000 kroner. Dekningen gjelder til utgangen av det året hunden fyller 10 år.​Hundenavn

Vi har samlet alle registrerte navn blant hundene som er forsikret hos oss. Her kan du finne ut hvor populært ditt hundenavn er og se topplister blant tusenvis av hundenavn.​​

Sjekk hundenavn


Egenandel for veterinærutgifter

Egenandel er den delen av veterinærutgiftene du må betale selv, og utgjør 20 prosent. Egenandelen økes til 30 prosent det året hunden fyller syv år, og 50 prosent det året hunden fyller ti år.

Reduksjon av livsforsikringssum

Forsikringssummen for livsforsikringen reduseres med 20 prosent per år, fra året hunden fyller syv år. Dekningen opphører det året hunden fyller 10 år.​​

Ansvar for deg som eier

Erstatningsansvar kan oppstå dersom hunden din skader andre personer eller andres eiendeler/eiendom. Ditt erstatningsansvar som dyreeier er ikke dekket av hundeforsikringen, men inngår i din innbo- eller husforsikring.​

Vilkår

For flere detaljer, se vilkårene:

Bruksverdi

Bruksverdi er verdien til en hund som har spesifikke bruksområder. Bruksområder som dekkes er praktisk arbeid, slik som gjeting, jakting, trekking, søking eller føring. Avls- og utstillingsevner regnes ikke som bruksverdi.​

ID-merking

​Hvis du ønsker en forsikringssum for livsforsikring som er høyere enn 10 000 kroner, må hunden være ID-merket.​

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?
 1. Hundeforsikring