Bilforsikring

Sjekk pris på noen få sekunder!

Se din pris på bilforsikring
Om bilen og forsikringstaker
 1. Bilforsikring

Vi vet at det aller viktigste med en bilforsikring er hva som skjer etter en skade. Derfor har vi et stort og profesjonelt hjelpeapparat klart til å hjelpe deg hvis uhellet er ute


 • Alltid tilgjengelig

  ​Skjer det noe, kommer du i kontakt med oss døgnet rundt.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

 • Best på kundeservice

  Vi vant Kundeserviceprisen 2014 for beste forsikringsselskap. 

Sammenlign bilforsikringene Super Kasko Delkasko Ansvar
Ekstra erstatning ved store skader

Hvis bilen er inntil tre år gammel får du helt ny bil ved totalskade. Hvis bilen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 %.

     
Maskinskade

Hvis motor eller girkasse havarerer, reparerer vi eller bytter den ut.

     
Leiebil Super

Leiebil så lenge bilen er på verksted og skaden dekkes av forsikringen.

     
Leiebil Kasko

Leiebil inntil 10 dager. Om du ikke trenger leiebil får du 125 kroner dagen.

     
Vognskade

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

   
Feilfylling

Gjelder feilfylling av drivstoff.

     
Bagasje

Erstattes med inntil 5000 kroner.

   
Bilhjelp hjemme

Vi hjelper deg hvis bilen ikke vil starte.

   
Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

   
Veihjelp i Norden

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

 
Glass

Skade på frontrute, side- og bakvinduer.

 
Tyveri

Tyveri og innbrudd.

 
Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

 
Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Advokatbistand ved tvist.

Ansvar

Skade på personer, bygninger og andres ting.


Tilleggsinformasjon


Banekjøring

Ved banekjøring gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Halv pris på diesellokk ut mars


Egenandeler ved skade

​Egenandel er den delen av skaden du må betale selv.​​​​​​​​​ Når du kjøper bilforsikring, velger du hvilken egenandel du vil ha. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir forsikringen. Laveste egenandel er 4000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader finnes det noen unntak fra den valgte egenandelen:

 • Egenandelen reduseres med 4 000 kroner hvis du kolliderer med et dyr på veien (forutsatt at du straks melder fra til politiet).

 • Hvis du har forsikringsgodkjent alarm på bilen, er det ingen egenandel ved tyveri av bilen. Forutsetningen er selvsagt at alarmen fungerte før tyveriet.

 • Egenandelen ved skade på glassrute er 2 000 kroner.

 • Veihjelp har en egenandel på 500 kroner i Norden, men ingen egenandel i resten av Europa.

 • Ved skade på motor og gir (forutsatt superforsikring) beregnes egenandelen ut fra kjørt distanse.

Egenandelskonto

Med egenandelskontoen kan du redusere eller slippe å betale egenandelen ved skade.

Vilkår

Hvordan bonusen regnes ut og hva du mister ved skade

​​Skadefri kjøring skal lønne seg. Med vårt bonussystem kan du oppnå inntil 75 prosent bonus. ​​

Slik regnes bonusen ut:

 • Du får en startbonus på 20 prosent, forutsatt at du er over 18 år.
 • Bonusen øker med 10 prosentpoeng for hvert år du kjører skadefritt, frem til du har oppnådd 70 prosent.
 • Når du har kjørt skadefritt med 70 prosent i fem år, øker bonusen ytterligere til 75 prosent.

Hva du mister av bonus ved skade:

 • Har du hatt 75 prosent i mer enn 5 år mister du ikke bonus ved første skade.
 • Har du hatt 75 prosent i under 5 år mister du 15 prosentpoeng ved første skade.
 • På alle andre nivåer av bonus, reduseres bonusen med 30 prosentpoeng.
 • Du mister ikke bonus ved skade som skyldes brann, tyveri, glass eller redning.

Råd og tips

Samlerabatt

Få inntil 12 % rabatt

Det skal lønne seg å samle forsikringene hos oss. Derfor gir vi deg høyere rabatt jo flere forsikringer du samler. Dette gjelder viktige forsikringer som for eksempel hus-, hytte- og bilforsikring.


 1. Bilforsikring