Amcar-forsikring

For medlemmer i Amcar

Amcar-forsikring er for deg som har et kjært forhold til amerikanske biler. Medlemmer i Amcar får rabatt på forsikringen​​​​​​​.


Ved kjøp av Amcar-forsikring, endring av forsikringsavtale, spørsmål om pris eller besiktigelse: Kontakt Amcar, telefon 72 89 60 00 eller e-post: forsikring@amcar.no

Klassikerforsikring

Bilen blir automatisk forsikret for inntil 300 000 kroner, med mulighet for utvidelse av forsikringssummen hvis nødvendig. Forsikringen koster:

  • Kjøretøy 1963 og eldre – fri kjørelengde: Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko: 350 kroner

  • Kjøretøy 30 år og eldre, men nyere enn 1963 – kjørelengde inntil 8 000 km. Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko: 500 kroner

  • Utvidelse av forsikringssum, per 50 000 kroner: 200 kroner

Oppgitte priser er fratrukket Amcar-rabatt og inkluderer fører- og passasjerulykke. Forsikringen gjelder hele året, og kan kjøpes via Amcar, telefon 72 89 60 00.

Egenandel
Ved kaskoskade er egenandelen 5 000 kroner eller 10 000 kroner hvis bilen kjøres av et ikke-medlem på skadetidspunktet. Det stilles ikke krav til at bilen må være orginal, men kjøretøyet skal være i samsvar med vognkortet.

Bilen må besiktiges
En besiktigelse og bilder av bilen er nødvendig for å kunne kjøpe denne forsikringen (kasko). Om besiktigelse​​​

Entusiast-forsikring

Entusiastforsikringen ligner til forveksling vår meget populære Klassikerforsikring, men gjelder kun amerikanske personbiler nyere enn 30 år. Bilen må være en bil som benyttes i hobby- og fritidsøyemed. Bilen blir automatisk forsikret for inntil 300 000 kroner, med mulighet for utvidelse av forsikringssummen hvis nødvendig.

Forsikringen koster:

  • Kjørelengde inntil 5 000 km. Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko: 3200 kroner per år.

Oppgitte priser er fratrukket Amcar-rabatt og inkluderer fører- og passasjerulykke. Forsikringen gjelder hele året, og kan kjøpes via Amcar, telefon 72 89 60 00. Forsikringen krever at du er medlem i AMCAR, og at du er (eller blir) fordelskunde på nivå 2.

Egenandel ved skade
Ved kaskoskade er egenandelen 5 000 kroner eller 10 000 kroner hvis bilen kjøres av et ikke-medlem på skadetidspunktet. Det stilles ikke krav til at bilen må være orginal, men kjøretøyet skal være i samsvar med vognkortet.

Bilen må besiktiges
En besiktigelse og bilder av bilen er nødvendig for å kunne kjøpe denne forsikringen (kasko). Om besiktigelse

Hot Rod forsikring

Hot Rod-forsikring gjelder for vesentlige ombygde biler. Bilen må være eldre enn 30 år og en hobbybil.​​ Bilen blir automatisk forsikret for inntil 300 000 kroner, med mulighet for utvidelse av forsikringssummen hvis nødvendig.

Forsikringen koster:

  • Kjørelengde inntil 5 000 km. Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko: 1940 kroner per år

  • Grunnpremie per forsikringsavtale: 250 kroner per år

  • ​Utvidelse av forsikringssum, per 50 000 kroner: 200 kroner per år

Oppgitte priser er fratrukket Amcar-rabatt og inkluderer fører- og passasjerulykke. Forsikringen gjelder for hele året, og kan kjøpes via Amcar, telefon 72 89 60 00.

Egenandel ved skade

Ved kaskoskade er egenandelen 5 000 eller 10 000 kroner hvis bilen kjøres av et ikke-medlem på skadetidspunktet. Det stilles ikke krav til at bilen må være orginal, men kjøretøyet skal være i samsvar med vognkortet.

Bilen må besiktiges

En besiktigelse og bilder av bilen er nødvendig for å kunne kjøpe denne forsikringen (kasko). Om besiktigelse

Lagring og restaurering

Biler under restaurering eller lagring representerer ofte store verdier. Derfor har Amcar utarbeidet en egen restaurerings- og lagringsforsikring for amerikanske biler. Bilen forsikres mot brann, tyveri og andre uforutsette skader som kan inntreffe under lagring og transport. Deler som er sendt til restaurering dekkes også. Egenerklæringsskjema må fylles ut. Dette finner du her eller ved å henvende deg til Amcar, telefon 72 89 60 00.

Forsikringen koster 4 promille av forsikringssummen per år.

​​

Transportforsikring

Biler kjøpt i utlandet kan forsikres mot transportskader. Bilen forsikres mot brann, tyveri og andre uforutsette skader som kan inntreffe under transport. Forsikringen kan kjøpes ved henvendelse til AMCAR Forsikring, 72 89 60 00.

Husk at du må oppgi

  • transportadresser (fra og til)
  • chassisnummer
  • dato for transport samt bilmerke/modell
Bilder av bilens fire sider må sendes inn.

Forsikringen koster 9 promille (minimum 1 000 kroner) av forsikringssummen. Forsikringssummen skal gjenspeile en antatt norsk markedsverdi (bilens kjøpesum, fraktkostnad og merverdiavgift), og dekker transport med varighet i inntil 3 måneder.

Dersom du har kjøpt og skal frakte en bil innad i Norge, kan tilhengertransport dekkes av AMCAR’s lagrings- og restaureringsforsikring. ​​

​​​

Besiktigelse

Før kasko kan innvilges må bilen besiktiges

Verdi under 300 000

Som medlem kan du besiktige bilen selv dersom verdien på bilen er under 300 000 kroner.

Verdi over 300 000

Hvis bilen har verdi over 300 000 kroner må besiktigelsen gjøres av en besiktigelsesmann.

Fremgangsmåte ved besiktigelse ​​

Samle forsikringene dine hos oss

Er det flere forsikringer du trenger?