Samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvar utover vår egen virksomhet og har bred kunnskap om risikohåndtering som kommer hele samfunnet til gode. Vi skal alltid oppfylle etiske, juridiske og kommersielle krav som stilles.

Hjelper andre

If er tuftet på veldokumenterte erfaringer gjennom flere hundre år! Erfaringene deler vi med beslutningstakere i samfunnet for å gi bedre grunnlag for langsiktige, kloke beslutninger.

For eksempel jobber vi for at samfunnsplanleggere skal ta hensyn til risiko for økt vannivå i forhold til byggeprosjekter som ligger nærme sjø, vann og elver.

Gjennom mange år har vi engasjert oss i trygg trafikk ved skoler. Forskerne våre har analysert våre omfattende skadestatistikker så disse kan brukes for å bidra til økt trygghet i trafikken både for myke trafikanter og bilister.

Vi har også en lang rekke råd og tips som kan hjelpe deg i hverdagen, med alt fra brannsikkerhet til sjø, ferie og fritid.

If Sikkerhetssenter kurser vi ansatte i norske bedrifter i blant annet brannsikkerhet. Vi tror innsatsen vår her er med på å forebygge mange branner.

Samarbeid og fond

Vi samarbeider med flere organisasjoner for å gjøre samfunnet bedre og tryggere, inkludert Trygg Trafikk og Norsk brannvernforening, som vi arrangerer den årlige brannvernuka sammen med.

Gjennom vårt fond – If Trygghetsfond​ – hjelper vi enkeltpersoner, idrettslag og andre organisasjoner i hverdagen.