If i samfunnet

If vil bidra til et samfunn hvor alle kan leve i trygghet. Vi jobber langsiktig med holdningsskapende og forebyggende arbeid for å verne om mennesker, miljø og verdier. Ikke minst skal du som kunde få god hjelp.

Både bedrifter og privatpersoner kjøper forsikring for å få hjelp dersom noe uventet skjer. I slike situasjoner er alle ekstra sårbare og trenger minst av alt nye problemer. Hele grunnlaget for If er å hjelpe til å gjøre situasjon så bra som mulig igjen.

Forsikring gir økt trygghet for enkeltpersoner, bedrifter og hele samfunnet – det gjør at hver og en av oss våger å sette pengene våre i en bil, et hus eller en bedrift uten frykt for å stå ribbet tilbake om noe uventet inntreffer.

Forsikring er kort og godt en hjørnestein i et velfungerende samfunn.

Les om Ifs etiske retningslinjer​.