Tøff vinter er ikke nok til å skremme mange norske bilister bort fra å bruke sommerdekk gjennom vinterhalvåret. Til tross for de tøffe vinterforholdene 2009/2010 var mer enn hver 7. skadde bil utstyrt med sommerdekk. Det viser fersk statistikk fra If Skadeforsikring.
Ut fra Ifs skadetall kan det anslås at det totalt for hele forsikringsnæringen sist vinter var mer enn 15.000 skadde biler som kjørte på sommerdekk. Det totale skadeomfanget for sommerdekkbilene kom sist vinter opp i mellom 400 og 500 millioner kroner.

Tallene fra If Skadeforsikring viser at 13,4% av alle biler med skader sist vinter hadde sommerdekk. Dette er nesten samme sommerdekkandel som året før da 13,9% av de skadde bilene hadde sommerdekk.

- Ut fra statistikken kan vi ikke si sikkert hvor stor del av skadene på sommerdekkbilene som har direkte sammenheng med for dårlig dekkutrustning, men årsaksammenhengen er utvilsomt fremtredende i en stor del av skadene. Vi er overrasket over at så mange av våre kunder kjørte på sommerdekk under de tøffe vinterforholdene vi hadde over det meste av landet sist vinter, sier bilteknisk fagsjef Vidar Brustad i If Skadeforsikring.

- Vi hadde ventet at den tøffe vinteren ville fått flere til å skifte til vinterdekk slik at vi ville fått langt færre meldte skader på biler med sommerdekk. Dette bare bekrefter inntrykket vi har hatt de siste årene. Det skal svært mye til før vinterens sommerdekkbilister endrer holdninger.
Det ser ut til at vi alltid vil ha en gruppe bilister som ønsker å gamble på sommerdekk gjennom vinterhalvåret. I alle fall så lenge det ikke er påbud her i landet om å ha vinterdekk på bilene i vinterhalvåret, sier Brustad i If.

13,4% av personbilene med skader sist vinter var utstyrt med sommerdekk. Det er samme nivå som forrige vinter. Blant varebilene merket If en viss bedring i sommerdekkbruken sist vinter. 12,3% av de skadde varebilene hadde sommerdekk mot 13,9% året før.

Størst bedring i sommerdekkbruken registreres imidlertid blant lastebilene. 17% av skadde lastebiler hadde sommerdekk eller helårsdekk sist vinter mot 25,4% forrige vinter. Det er også bedring på busser. 16,5% av skadde busser sist vinter hadde sommerdekk mot 18,2% året før.

Fortsatt er bilister i Midt- og Nord-Norge flinkest til å sko bilene sine for vinteren. I fjor hadde 8,1% av de skadde bilene i denne delen av landet sommerdekkutrustning i vinterhalvåret, mot 11.6% vinteren før.

Dårligst til å skifte til vinterdekk er bilister på Sør- og Vestlandet. Sist vinter hadde en av fem (20,9%) av de skadde bilene her sommerdekkutrustning – en forverring fra 19,4% året før.

I de øvrige landsdeler var sommerdekkandelen slik sist vinter (tallene for vinteren 2008/2009 i parentes):

Oslo/Akershus 11,1% (10,8%)
Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark og Vestfold 11,7% (12,3%)

Kontaktpersoner:
Bilteknisk fagsjef Vidar Brustad, 913 66 072
Infosjef Jon Berge, 905 98 680
Infodir. Jack Frostad, 92826255