Russebilskadene øker

For femte år på rad øker antall skader i tilknytning til bruk av russebiler og –busser. Erstatningsutbetalingene etter russebilskadene var i fjor de høyeste på mer enn 10 år.

If Skadeforsikring er et av de få selskapene som tilbyr forsikring av russebiler og russebusser. I fjor registrerte selskapet 153 skader på disse, mot 122 i 2009. Erstatningsutbetalingene steg fra 1,4 millioner kroner i 2009, til nær 6 millioner kroner i fjor.
Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) og If Skadeforsikring vil også i år samarbeide for å gjøre russefeiringen sikrere.
LTN og If har i flere år samarbeidet om å gjøre russefeiringen sikrest mulig for ungdommen. Partene ønsker at russen skal få feire og hygge seg under mest mulig trygge forhold og vil derfor også i år gi økonomisk støtte til russens bruk av sikre sjåfører på russebilene og -bussene.

Partene samarbeider for å få ned antall russeulykker knyttet til bilkjøringen. LTN og If håper støtteordningen "Ticket to ride" skal bidra til at russen kjører skadefritt under feiringen.

Det er utarbeidet et enkelt skjema som er en standardavtale mellom den enkelte russebileier og LTN. I avtalen forplikter eieren av bilen seg til å overholde trafikklovens bestemmelser i russetiden.

De som inngår avtalen må skaffe en erfaren sjåfør som kjører natt til den 1. og 17. mai. Gjennom ordningen yter If og landsforeningen en økonomisk støtte på 500 kroner i hvert enkelt tilfelle. Alt det praktiske med tildeling av midler administreres av Landsforeningen for trafikkskadde.

Lysaker, 12. april 2011.

Kontaktpersoner:
If Skadeforsikring: Jack Frostad, tlf. 928 26 255.
Landsforeningen for trafikkskadde: Frank Gjelsøy tlf. 22 35 71 00.