Kunder i If og Europeiske Reiseforsikring, som er berørt av terroranslagene i Oslo og på Utøya, får kontakt med skadeavdelingene alle dager, 24 timer i døgnet.
Ifs skadeavdelinger når man ved å ringe 02400 og så følge taste-menyen videre inn til riktig avdeling.
Europeiske Reiseforsikrings skadeavdeling er alltid tilgjengelig på 21 49 50 00.

I tillegg har Ifs kunder gratis tilgang til If Helsetelefon gjennom sine personforsikrinsavtaler med If. Dette er en tjeneste som i en slik situasjon vil kunne være et godt supplement til det øvrige skadeapparatet i selskapet – spesielt med tanke på at kunder kan trenge noen å snakke med i denne svært vanskelige situasjonen for mange. Helsetelefonen er åpen 24 timer i døgnet og har nummer 02401.

I tillegg har politiet etablert ett nasjonalt telefonnummer for pårørende etter hendelsene. Politiets pårørendenummer er 815 02 800.