Vi deler ut 50 000 kroner hver måned

Med If Trygghetsfond ønsker vi å bidra til større trygghet og sikkerhet i nærmiljøet. Støtten gis til foreninger, idrettsklubber og organisasjoner.