Kjerneverdier

Ingen har monopol på verken sannheten eller de beste ideene og løsningene. Derfor er felles vurderinger sentralt for oss. Det skaper fundament for hvordan vi ser på virksomheten, kundene og hverandre.
Fremtidsutsiktene til If beror på evnen vår til å ivareta kundenes behov. Kjerneverdiene vil bety ulike ting for ulike grupper innenfor If. Derfor ber vi alle gjøre seg opp tanker om disse og hvordan de skal brukes i arbeidet.
 • Enkle å nå og forstå
  "Det er lett å komme i kontakt med If, og det er enkelt å forstå produkter og tjenester."
 • Pålitelige
  "If holder det de lover og hjelper meg når det trengs."
 • Engasjerte
  "If tar initiativ og bryr seg om meg."
 • Nyskapende
  "If driver utviklingen fremover og skaper stadig nye forsikringsprodukter og tjenester."