Karriere i If

Vårt store utvalg av stillinger og roller gjør det mulig for hver medarbeider å forme sin karrierevei og vokse og utvikle seg. Organisasjonen strekker seg fra Norden til Baltikum og Russland, og byr på en mengde utviklingsmuligheter og spennende dimensjoner.
Riktig og høy kompetanse er avgjørende i den kunnskapsintensive forsikringsbransjen. Selskap og medarbeiderne er gjensidig avhengig av hverandre. If ønsker å ligge i forkant, og trenger derfor medarbeidere som vil videreutvikle kompetanse og personlige prestasjoner.

Gjensidigheten innebærer i praksis at medarbeiderne både har mulighet og ansvar for å prege sin karriere og utvikling hos oss. Lederne og opplæringsenheten If Academy bistår i dette. Utviklingsplaner står sentralt i medarbeidersamtaler.

Her kan du også lære gjennom praktisk arbeid og erfarne kolleger. Ofte er det ingen forutsetning at du har arbeidet innen forsikringsbransjen tidligere.

Varierende stillinger

Hos oss samler vi mange profesjoner og arbeidsoppgaver. Her kan du for eksempel jobbe som kundeservicemedarbeider, skadebehandler, underwriter, produktutvikler, jurist, IT-utvikler, prosjektleder, markedsfører, aktuar, controller, selger, key account manager og i mange andre spennende og interessante roller.

Alle våre stillinger krever rett person for jobben, men kan fylles av medarbeidere med forskjellig utdanning og erfaring.
De vanligste akademiske utdanningsbakgrunnene er økonomi, ingeniørvitenskap, juss og IT. Men vi har også tidligere politimenn, sykepleiere, bilmekanikere, journalister og andre typer spesialister i rekkene.

Les intervjuer med noen av våre ansatte

Vi setter også tydelige krav om å levere og yte. Vi er en bedrift i sterk konkurransesituasjon, derfor må alle prestere i jobben sin hver eneste dag. Samtidig kan vi vise til en stor bredde i arbeidsoppgaver internt. Vi har et internt arbeidsmarked der du kan forflytte deg sideveis eller oppover og nedover i organisasjonen. Her er store muligheter til å ha flere karrierer i samme bedrift!

Kompetanseutvikling

Opplæringsavdelingen If Academy holder medarbeiderne ajour i forhold til Ifs krav og behov. Avdelingen har et stort utvalg kurs og opplæringsprogrammer som arrangeres både internt og eksternt. Spekteret går fra introduksjonsprogrammer og kurs i grunnleggende forsikringskunnskap, til miljøkurs og programmer som er beregnet på både ledere og spesialister.

Les mer om If Academy