Forsikring i et bredt perspektiv

If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap og er dermed en spennende arbeidsplass med mange muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
Mange yrkesgrupper er representert i korridorene, inkludert jurister, økonomer, markedsførere, IT-konsulenter og kundeservicemedarbeidere. Sterk økonomi kombinert med tydelig fokus på utvikling og forbedring skaper et trygt og positivt arbeidsmiljø her hos oss.

Her vil du finne mennesker med mange ulike profesjoner og bakgrunner. Vi er et Norge i miniatyr, med hensyn til bakgrunn, utdanning og erfaring. 

Miljø og samfunnsengasjement

For If er miljø, etikk og samfunnsengasjement sentralt. Vi er for eksempel hovedsponsor for Redd Barna i Sverige. Hvert år engasjerer vi oss i tv-aksjonen og støtter gode formål innenfor idrett, barne- og ungdomsarbeid og sikkerhet. If er også idrettens forsikringsselskap. Det gjenspeiles blant annet i If Barneidrettsfond.

Sammen med kunder og leverandører arbeider If aktivt for et bærekraftig miljø og klima.

Les mer om vårt samfunnsengasjement og miljøarbeid her.
  

Muligheter og ansvar

Vi ønsker å skape gode forutsetninger for at våre medarbeidere kan skape seg en karriere i If. Vi har tiltro til medarbeidernes evner. Arbeidsmiljøet er åpent og tillitsfullt, med klare forventninger om at hver og en tar ansvar og initiativ. Gjennom dette kan kan vi ta best mulig hånd om våre ca. 3,6 millioner kunder.

God ledelse er sentralt for arbeidsmiljøet. Godt lederskap går ut på å hjelpe andre til å lykkes. Lederskap i If er hele tiden under utvikling så medarbeiderne alltid får best mulig oppfølging. Vi gjennomfører regelmessige medarbeiderundersøkelser og setter stor pris på våre medarbeideres synspunkter.
Den viktigste faktoren for å kunne gjøre en god jobb er et godt samarbeid mellom ledere og medarbeidere. Det mener tre av fire If-ansatte i den nyeste medarbeiderundersøkelsen. I samme undersøkelse svarte mer enn 9 av 10 at de trives godt med å jobbe her.

Livskvalitet i fokus

Vi legger stor vekt på at våre medarbeidere har det bra – vi vil bidra positivt til deres livskvalitet. Alle trenger god balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Etter beste evne tilrettelegger If for dette og tar hensyn til de ulike livsfasene medarbeiderne er i.

If ønsker sunne og opplagte medarbeidere som føler felles ansvar for et godt arbeidsmiljø. Derfor tilbyr vi blant annet kortere arbeidstid mai-september, avspaseringsmuligheter og fri til trening.

Vi har naturligvis gode forsikringsordninger for alle medarbeidere.

Ikke rart at trivselen er god!