Kjerneverdier

At If oppfattes på en positiv måte av selskapets kunder er en grunnleggende forutsetning for en fremgangsrik virksomhet. For å sikre det, har de ansatte utviklet disse fire kjerneverdiene:
 • Enkle å nå og forstå
  "Det er lett å komme i kontakt med If og medarbeiderne, og det er enkelt å forstå produkter og tjenester."
 • Pålitelige
  "If holder det de lover og hjelper meg når det trengs."
 • Engasjerte
  "If tar initiativ og bryr seg om meg."
 • Nyskapende
  "If driver utviklingen fremover og skaper stadig nye forsikringsprodukter og tjenester."