Forretningsområde Industri

Forretningsområdet Industri har ca. 1000 kunder og utgjør 16 prosent av vår premieinntekt. Kundene er større bedrifter med et komplekst forsikringsbehov og en omsetning over MSEK 500, og som har mer enn 500 ansatte.

Forretningsområdet Industri skreddersyr forsikrings- og risk management-løsninger for sine kunder. Hovedproduktene er innen eiendom, ansvar, arbeidsskade/ulykke og transport.

Internasjonalt nettverk

Vi er en ledende aktør i det nordiske markedet når det gjelder industriforsikringer. Kundene har sin base i Norden, men mange har virksomhet ute i verden. For å kunne tilby internasjonal service, er det kontorer i Storbritannia, Frankrike, Nederland og Tyskland. Slik har If Industri et konkurransedyktig, globalt nettverk av samarbeidspartnere.

"If forsikrer store foretak med virksomhet over hele verden, i konkurranse med de største forsikringsselskapene. Vi har noen av de beste ekspertene, produktene og tjenestene, noe som betyr at de største foretakene kan føle seg trygge hos oss".

Poul Steffensen, konserndirektør for forretningsområde Industri.