Viktige hendelser i Ifs historie

1999 – If ble dannet

Selskapet If, som vi kjenner det i dag, ble dannet i 1999 gjennom en sammenslåing av svenske Skandias og norske Storebrands skadeforsikringsvirksomheter. Hensikten var å etablere det ledende skadeforsikringsselskapet i Norden.

2001 – Sampo blir en del av If

I 2001 blir Sampos skadeforsikringsvirksomhet en del av If, og dermed det suverent største skadeforsikringsselskapet i Norden.

2002 – Stabil ekspansjon

I 2002 ble vi introdusert i de baltiske markedene. Siden da har også If vært ett av verdens mest stabile forsikringsselskap. Vi har for eksempel hatt en totalkostnadsprosent (Combined Ratio) mellom 87,7 og 92,8 prosent siden 2004.

2004 – If heleid av Sampo

I 2004 solgte Skandia og Storebrand alle sine aksjer i If til Sampo. Dermed ble vi heleid av Sampo, noe vi fortsatt er i dag.

2009 – If 10 år

I 2009 feiret vi 10 år. Men det er en sannhet med modifikasjoner. Via våre ulike moderselskaper har vi nemlig hatt forsikringskunder i over 100 år. Les mer om forsikringshistorie her.​

2014 – If i dag

I dag er vi Nordens ledende skadeforsikrer med over 6 900 ansatte i ni land. Dessuten har vi ansatte på filialkontorer rundt om i verden.