En leveringsgaranti for både leverandører og kunder

Incoterms ble lansert av ICC i 1936 og er et verktøysett / regelsett som er anerkjent i hele verden og som har lik tolkning i alle land. Kjøper du varer som krever transport må du forhandle på egen hånd dersom leverandør ikke benytter Incoterms. Mange aner rett og slett ikke hvilket regelverk de må forholde seg til sier Arild Larsen som er fagsjef på transport i If.

Kunnskapen hos norsk næringsliv er for lav

- Norsk næringsliv er lite oppdatert på Incoterms og kunnskapen er rett og slett for dårlig, sier Arild Larsen. Mange går i fellen og blir lurt fordi de ikke vet hva de signerer på. De vet ikke hvem som har ansvaret og det betyr at kunden i mange tilfeller kan tape alt og i verste fall ende opp konkurs.

Fellen

Et typisk eksempel er varer som havarerer underveis til bestemmelsesstedet og hvor kunden f.eks. har betalt under forutsetning FOB - ”free on board”. Velger du som kjøper FOB er du selv ansvarlig for vareforsendelsen etter at varen er levert skipet. -Kan du ikke bære risikoen selv bør du forsikre varene dine, sier Arild. Et annet eksempel er at kjøper og selger avtaler at selger har risiko hele veien til kundens lager. Er kjøper kunde i If, har If ingen forpliktelse over forsendelsen.

De mest brukte og misbrukte Incoterms

Incoterms 2010 er de internasjonale leveringsbestemmelseneCIF = Cost insurance freight. Dette innebærer at selger forsikrer varen til avtalt sted.
FOB = Free on board. Varen er levert kjøper når godset har passert skipets rekke i avsenderhavn.
Ofte glemmes det at CIF og FOB er klausuler som bare gjelder for transport til sjøs. Like ofte glemmes ettertransporten fram til kundens lager når man velger CIF. Har du kontor på Hamar og varene skal leveres CIF Oslo er selger kun ansvarlig for varene fram til bestemmelsesstedet i Oslo. Deretter må du selv forsikre varene frem til kontoret på Hamar.

Hva er så nytt i Incoterms 2010

-Av vesentlige endringer kan jeg nevne at fire betegnelser faller ut og at to nye kommer inn for å erstatte disse fire, sier Arild Larsen. Årsaken til endringene er å få mer harmoni med dagens logistikk. Dette er noe vi har vært med å legge press på ICC siden tidlig ’80 tallet. Blant annet er det lenge siden vi gikk bort fra å bruke stykkgods og bulk og gikk over til containerforsendelser. Vesentlig for alle endringer er at det blir mer fokus på kostnadselementene som for eksempel kostnad for sikkerhet. Eksempelvis i havner i forhold til kjøper og selger.

Betegnelser som går ut er DAF = delivered at frontier (grensen), DES = delivered ex ship (før lossing), DEQ = delivered ex quay (til kai etter lossing), DDU = delivered duty unpaid (helt frem uten avgift)

Nye som kommer inn er: DAP = delivered at place og DAT = delivered at terminal.

Vil If gjøre endringer på sin transportforsikring Arild?

Nei, forsikring vil ikke bli vesentlig berørt. Dette skyldes at begrepene CIF og CIP blir beholdt som de er.

Ønsker du informasjon om våre kurs i Incoterms, kan du kontakte Arild Larsen i If.

Informasjon om Incoterms
Informasjon om transportsikkerhet

Andre artikler

Sprengkulde ga vannskader og driftsstans i norske bedrifter
Mobile, utenlandske bander inntar hele landet
Ta vare på de ansatte med reiseforsikring