Kurs for vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Kurset er utarbeidet av rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Utdanningen er ett element i å sikre at vannbaserte slokkeanlegg fungerer i samsvar med forskriftene.​​​​​

Vannbaserte slokkeanlegg

​Vannbaserte slokkeanlegg omfatter alminnelige sprinkleranlegg, vanntåkeanlegg og skumanlegg.

Forkunnskaper

Det trengs ingen forkunnskaper for å gjennomføre kurset, men for å kunne søke rådet om kompetansebevis må vedkommende ha en rørteknisk bakgrunn og bestått eksamen.

Gå inn på nettsidene til rådet www.rvb.no eller kontakt oss på telefon 69 92 06 00 for mer informasjon.

Målgruppe

Alle som har behov for mer innsikt eller jobber med
vannbaserte slokkeanlegg.

Målsetning

Å høyne kvaliteten på kompetansen til personell som
utfører vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg.

Varighet

Kurset går over tre dager med avsluttende eksamen.

Innhold

Selvstudie brannteori og sprinklerteknikk med skriftlig
besvarelse og innsending.

På If sikkerhetssenter

  • Brannteori
  • Lover og forskrifter
  • Ulike systemer
  • Vedlikehold av sprinkleranlegg teori/praksis
  • Feilsøking teori/praksis
  • Oppfylling praksis
  • Målinger, utkoplinger og idriftsettelse teori/praksis
  • Eksamen